Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2017-04 Извършване на обществен превоз на пътници по две обособени позиции Протокол за разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя в обществена поръчка с предмет: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 09 Август 2017г. 11:34ч.

Протокол за разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя в обществена поръчка с предмет: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и областната транспортни схеми, квота на Община Девин съгласно утвърдени маршрутни разписания” по 2 обособени позиции.

 

 

Протокол - отвори;

 Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Protokol_saotvetstvie .PDF
SHA-256 Хеш
ede17704a6adf4fd691816997161b2b3d3d9dc803461c781597c0e8a7517b34e

Сериен номер:1d61d1915615ca2

Издадено:09.08.2017 11:53:00

tsr фаил - изтегли;
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер