Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2017-12 СМР за изграждане и ремонт на гробищни паркове - ПРЕКРАТЕНА Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Строително-монтажни работи за изграждане и ремонт на гробищни паркове на територията на община Девин по подобекти.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 28 Септември 2017г. 16:51ч.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Строително-монтажни работи за изграждане и ремонт на гробищни паркове на територията на община Девин по подобекти:

Подобект №1: Изграждане на нов гробищен парк, гр. Девин.

Подобект №2: Основен ремонт на гробищен парк, с. Лясково"

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - отвори

 

Документация за поръчката - изтеглиУдостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 
Файл
dokumentacia_grobishtni_parkove2.zip
SHA-256 Хеш
1f581049dc72a3fd13bc162592baeb4fc063ae6fae035704853c6d7ac2d771e6

Сериен номер:44347af3953d649d

Издадено:28.09.2017 16:55:15

tsr фаил - изтегли;
 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер