Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2017-13 Строителен надзор на проект на община Девин за енергийна ефективност в Дом на културата Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на проект на община Девин №250 за обект: „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 03 Октомври 2017г. 17:18ч.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на проект на община Девин №250 за обект: „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата гр. Девин“, финансиран по правилата на НДЕФ“.

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - отвори 

 

Документация за поръчката - изтегли

 


 


 

Удостоверяване на време

 


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

 

 

Файл

 

dokumentacia_dom_kultura.zip
SHA-256 Хеш
641ec2b815b001ac4232087801827286464d101b6df2e1f3974314be78bca826
Сериен номер:4dba1f922eb80aba
Издадено:03.10.2017 17:15:54

tsr фаил - изтегли;

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер