Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2017-14 СМР за изграждане и ремонт на гробищни паркове Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет : Строително-монтажни работи за изграждане и ремонт на гробищни паркове на територията на община Девин по подобекти

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 19 Декември 2017г. 14:45ч.

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет : "Строително-монтажни работи за изграждане и ремонт на гробищни паркове на територията на община Девин по подобекти:

 

Подобект №1: Изграждане на нов гробищен парк, гр. Девин.

Подобект №2: Основен ремонт на гробищен парк, с. Лясково"

 

Протокол - отвори;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Protokol.PDF
SHA-256 Хеш
49bfefccc0ecd8c05ecef97d7eeb0286e2a67fec256b15ddf312bec1d7fa3f3f

Издадено:19.12.2017 13:42:41

tsr фаил - изтегли;
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер