Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2018-01 Доставка на осветителни тела за нуждите на община Девин Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Доставка на осветителни тела за нуждите на община Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 28 Май 2018г. 15:02ч.

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:  Доставка на осветителни тела за нуждите на община Девин

 

Протокол - отвори;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Protokol.PDF
SHA-256 Хеш
f8133a93226e7444e733962a27ec14972423f0670bacf62fe08e01931dd24f9a

Сериен номер:6d4b5d38fda7f7d0

Издадено:28.05.2018 16:13:53

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер