ГЛАВНО МЕНЮ

Последни публикации

ОП004 Доставка на машини

Номер в Регистъра на обществените поръчки  680522 от 03.08.2015 г. (00009-2015-0008)

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договор с приложения за обществена поръчка с предмет: Доставка на машини за нуждите на Община Девин по проект„Закупуване на машини и съоръжения за извършване на дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на територии" 1052
2 Решение и Протоколи №3 и №4 за обществена поръчка с предмет: Доставка на машини за нуждите на Община Девин по проект„Закупуване на машини и съоръжения за извършване на дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на територии" 857
3 Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: Доставка на машини за нуждите на Община Девин по проект„Закупуване на машини и съоръжения за извършване на дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на територии 714
4 Протоколи №1 и №2 за обществена поръчка с предмет: Доставка на машини за нуждите на Община Девин по проект„Закупуване на машини и съоръжения за извършване на дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на територии за обществено ползване” 984
5 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на машини за нуждите на Община Девин по проект „Закупуване на машини и съоръжения за извършване на дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на обществени територии 1501
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер