Последни публикации

Финансирани проекти
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Съобщение за проведена встъпителна пресконференция по проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин” 47
2 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин” 259
3 Участие в програми за обмен на опит и добри практики - специализирани обучения, обмяна на опит и участие в конференции в областта на енергийната ефективност в страни от Северна и Централна Европа, както и на територията на РБългария 315
4 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 409
5 Стартира изпълнението на проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин” 311
6 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинска административна сграда – гр. Девин, община Девин” 372
7 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската образователна инфраструктура – Обединено детско заведение „Здравец” и Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин” 357
8 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” 317
9 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно управление - Девин” 307
10 Община Девин спечели проект за повишаване на административния капацитет по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 Община Девин спечели проект за повишаване на административния капацитет по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 249
 
«НачалоПредишна12СледващаКрай»
Страница 1 от 2

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер