Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Приключи Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 88
2 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03 77
3 Информация за сключен административен договор по ОПОС 93
4 Списък на кандидатите, които са допуснати до интервю за длъжност "Психолог" 151
5 Община Девин удължава срока за участие в конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 126
6 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 218
7 Покана за участие в кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики в други страни - членки на Европейския съюз” 160
8 Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” 154
9 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” 156
10 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща 289
11 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за чиракуване и стажуване” 206
12 Покана за участие в кръгла маса на тема „Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" "Личен и социален асистент" - функции, възможности, бъдеще“ 353
13 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за всеки “ 355
14 Покана за участие в кръгла маса на тема Възможностите на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта (ДБТ) 271
15 Покана за участие в кръгла маса на тема „Правото на труд – конституционно право на всеки“ 354
16 Покана за участие в кръгла маса на тема „Интервюто за работа - първият тест"“ 333
17 Обявление за допълнителен прием на документи от кандидати за потребители на социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” и кандидати за извършване на съответните услуги 412
18 Покана за участие в кръгла маса на тема „Как да се представим пред бъдещия ни работодател“ 357
19 Покана за участие в кръгла маса на тема "Новите технологии - напред в бъдещето" 335
20 Покана за участие в кръгла маса на тема "Мотивационно писмо – за да оправдаем целта" 322
21 Покана за участие в кръгла маса на тема "Подготовка на документи за кандидатстване за работа" 370
22 Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 370
23 На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 440
24 Приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 521
25 Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. 585
26 Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ няма да стартира от планираната дата 03.07.2017 г. 588
27 Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г. 769
28 Списък на допуснати недопуснати кандидати до интервю по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 739
29 Конкурс за заемане на длъжност Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 783
30 Във връзка с реализиране на Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ се удължава срока за набирате на документи за социален работник до 05.06.2017г. включително. 877
31 Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 784
32 Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра 752
33 Община Девин удължава срока за прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 685
34 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1173
35 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 748
36 Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 625
37 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 512
38 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 925
39 Подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1103
40 Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” 764
41 Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 251
42 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1233
43 Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1099
44 Обявление за провеждане на подбор 1107
45 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 926
46 Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин" 1169
47 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 1329
48 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 955
49 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1182
50 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1193
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер