Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Информация за сключен административен договор по ОПОС 54
2 Списък на кандидатите, които са допуснати до интервю за длъжност "Психолог" 108
3 Община Девин удължава срока за участие в конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 78
4 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 109
5 Покана за участие в кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики в други страни - членки на Европейския съюз” 113
6 Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” 117
7 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” 120
8 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща 153
9 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за чиракуване и стажуване” 164
10 Покана за участие в кръгла маса на тема „Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" "Личен и социален асистент" - функции, възможности, бъдеще“ 290
11 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за всеки “ 310
12 Покана за участие в кръгла маса на тема Възможностите на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта (ДБТ) 242
13 Покана за участие в кръгла маса на тема „Правото на труд – конституционно право на всеки“ 314
14 Покана за участие в кръгла маса на тема „Интервюто за работа - първият тест"“ 292
15 Обявление за допълнителен прием на документи от кандидати за потребители на социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” и кандидати за извършване на съответните услуги 345
16 Покана за участие в кръгла маса на тема „Как да се представим пред бъдещия ни работодател“ 307
17 Покана за участие в кръгла маса на тема "Новите технологии - напред в бъдещето" 301
18 Покана за участие в кръгла маса на тема "Мотивационно писмо – за да оправдаем целта" 285
19 Покана за участие в кръгла маса на тема "Подготовка на документи за кандидатстване за работа" 326
20 Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 335
21 На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 406
22 Приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 451
23 Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. 533
24 Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ няма да стартира от планираната дата 03.07.2017 г. 565
25 Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г. 717
26 Списък на допуснати недопуснати кандидати до интервю по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 700
27 Конкурс за заемане на длъжност Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 723
28 Във връзка с реализиране на Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ се удължава срока за набирате на документи за социален работник до 05.06.2017г. включително. 806
29 Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 736
30 Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра 715
31 Община Девин удължава срока за прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 642
32 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1075
33 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 713
34 Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 584
35 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 485
36 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 877
37 Подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1051
38 Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” 726
39 Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 220
40 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1178
41 Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1034
42 Обявление за провеждане на подбор 1066
43 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 895
44 Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин" 1115
45 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 1280
46 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 916
47 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1133
48 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1155
49 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1090
50 Съобщение за стартиране на втори етап на прием на заявления за предоставяне и ползване на социални услуги по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 903
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер