Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Покана за участие в кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики в други страни - членки на Европейския съюз” 31
2 Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” 49
3 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” 63
4 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща 75
5 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за чиракуване и стажуване” 113
6 Покана за участие в кръгла маса на тема „Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" "Личен и социален асистент" - функции, възможности, бъдеще“ 230
7 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за всеки “ 258
8 Покана за участие в кръгла маса на тема Възможностите на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта (ДБТ) 202
9 Покана за участие в кръгла маса на тема „Правото на труд – конституционно право на всеки“ 253
10 Покана за участие в кръгла маса на тема „Интервюто за работа - първият тест"“ 236
11 Обявление за допълнителен прием на документи от кандидати за потребители на социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” и кандидати за извършване на съответните услуги 277
12 Покана за участие в кръгла маса на тема „Как да се представим пред бъдещия ни работодател“ 247
13 Покана за участие в кръгла маса на тема "Новите технологии - напред в бъдещето" 254
14 Покана за участие в кръгла маса на тема "Мотивационно писмо – за да оправдаем целта" 238
15 Покана за участие в кръгла маса на тема "Подготовка на документи за кандидатстване за работа" 277
16 Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 283
17 На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 346
18 Приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 377
19 Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. 474
20 Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ няма да стартира от планираната дата 03.07.2017 г. 527
21 Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г. 651
22 Списък на допуснати недопуснати кандидати до интервю по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 635
23 Конкурс за заемане на длъжност Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 638
24 Във връзка с реализиране на Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ се удължава срока за набирате на документи за социален работник до 05.06.2017г. включително. 721
25 Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 668
26 Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра 661
27 Община Девин удължава срока за прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 587
28 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 996
29 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 650
30 Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 530
31 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 437
32 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 812
33 Подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 968
34 Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” 672
35 Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 174
36 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1078
37 Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 967
38 Обявление за провеждане на подбор 1008
39 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 847
40 Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин" 1051
41 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 1198
42 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 841
43 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1053
44 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1073
45 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1019
46 Съобщение за стартиране на втори етап на прием на заявления за предоставяне и ползване на социални услуги по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 823
47 Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1022
48 Община Девин набира приемни семейства 1310
49 Община Девин е партньор по Проект ,,Приеми ме 2015'' ,който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси'' 2014-2020 , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 1145
50 Община Девин кани заинтересованите страни на пресконференция по проект „Проучване, проектиране и изпълнение на СМР на подпорна стена на ул. „Кокиче”, гр. Девин”, която ще се проведе на 29.01.2016 г. /петък/ от 11.00 часа в залата на Общинска администрация 1165
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер