Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 160
2 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 144
3 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 142
4 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 256
5 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 342
6 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 319
7 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 232
8 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 327
9 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 317
10 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 442
11 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 642
12 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 600
13 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 808
14 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 864
15 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 611
16 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 836
17 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 1171
18 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 2113
19 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 1179
20 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 1586
21 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 1914
22 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 1396
23 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 3815
24 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2014
25 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 2150
26 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 4909
27 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 3703
28 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 2349
29 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 3200
30 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 2405
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер