Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 93
2 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 88
3 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 394
4 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 816
5 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 475
6 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 516
7 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 724
8 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 817
9 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 726
10 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 654
11 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 857
12 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 712
13 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 791
14 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 1163
15 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1038
16 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 1374
17 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 1502
18 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 1135
19 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 1557
20 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 1804
21 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 2817
22 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 1682
23 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 2205
24 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 2651
25 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 1981
26 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 4699
27 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2571
28 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 2848
29 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 6077
30 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 4536
31 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 2776
32 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 3713
33 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 2891
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер