Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Заповед за местата за събиране на подписи в гр. Девин и населените места в община Девин във връзка с постъпило уведомление от Инициативен комитет „Да защитим водата на Девин” за събиране на подписка против увеличаване на питейната вода в община Девин 41
2 Обявяваме на Вашето внимание Заповед № РД-89/03.02.2017г. на Министерството на околната среда и водите за определяне на допустимите за събиране количества билки от естествените им местообитания, извън националните паркове. 50
3 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2017 г. 72
4 Поздравление за Великден от кмета на Община Девин 138
5 Поздравителен адрес до горските стопанства на територията на Община Девин 118
6 Заповед на областния управител на област Смолян за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Смолян 105
7 Заповед за опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка преди и по време на произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 143
8 Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването в изборите за народни представители на 26 март 2017 година. 194
9 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за Националната гвардейска част 183
10 Покана до членовете на СИК за участие в обучение за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 26 март 2017 г. 190
11 Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 156
12 Заповеди за назначаване на комисии за изготвяне на споразумения между лицата, подали заявления за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади 166
13 Заповеди № РД-09-76, № РД-09-77 и № РД-09-78 от 21.02.2017 г. на кмета на община Девин за определяне на забранение за паша горски територии. 226
14 Заповед № РД-09-80/21.02.2017 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 202
15 Програма за честване на 3 март - национален празник на Република България 1571
16 „Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” към МРРБ, за справки в избирателните списъци за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г. вече е активна. 224
17 Публикувани са избирателните списъци за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. 302
18 Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 245
19 Покана до упълномощените представители на политическите партии и коалиции от партии за консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии 211
20 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски 174
21 От 16 януари 2017 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 239
22 Съобщение във връзка с прогнозите за очаквани обилни снеговалежи и утежняване на пътната обстановка 240
23 Поздравление за Нова година от кмета на Община Девин 267
24 Поздравление към гражданите и гостите на общината от кмета на община Девин 246
25 Презентация на тема: “Функции и задачи на доброволците от доброволните формирования при наводнения и обилни снеговалежи”. 364
26 Световен ден за възпоменание на жертвите на пътно-транспортни произшествия, който ще се отбележи на 20 ноември 2016 г. в 12.00 часа при пешеходната пътека пред Общинска администрация – Девин. 195
27 Покана за участие в бизнес обучение за малки и средни предприятия на тема „КИБЕРСИГУРНОСТ И КИБЕРЗАЩИТА - КАК ДА ОПАЗИМ ФИРМАТА ОТ ОПАСНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ В МРЕЖАТА“ на 21.11.2016 г. 215
28 Кампания за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин. 216
29 Призив за прекратяване на отравянето на кучета в град Девин 287
30 Обявa за набиране на кандидати за приемане на военна служба 264
31 Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти - втори етап 324
32 Съобщение за публично обявяване на открита процедура за продължаване срока на действие на разрешително № 33120034/23.11.2009г. с цел заустване на промишлени отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект: Бетонов възел - гр.Девин 228
33 Инициатива за за изграждането на мемориален комплекс „Капитан Петко войвода” 320
34 Турнир по плуване на 27.08.2016 г. от 10.00 часа на открития басейн в Spa комплекс „Орфей” 248
35 Програма за празника на град Девин – 2016 год. 1252
36 В град Девин се откри Консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетнитен 366
37 Община Девин организира на 30.07.2016 г. /събота/ в парк „Острова” от 17.00 часа празник на пъстървата 487
38 Съобщение за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария” 398
39 Покана за участие в Регионална среща във връзка с изпълнение целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г. 280
40 Заповед на МОСВ за допустимите за събиране количествабилки от естествените им местообитания, извън националните паркове. 327
41 На 18.06.2016 г. СНЦ „ПЛОВДИВ БЯГА” и Община Девин организират Второто национално любителско бягане "ДЕВИНСКО ЛЯТО ’2016" 328
42 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2016 г. 386
43 Банкова сметка на Община Девин за заплащане на местни данъци и такси 846
44 В Музея на ските и ски спорта в гр. Чепеларе ще бъде изложен Големият кристален глобус, спечелен от световния шампион по паралелните дисциплини в сноуборда Радослав Янков 362
45 Списък на лицата от община Девин, които ще бъдат подпомогнати с ваучери на стойност 20лв в рамките на кампанията "ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ" - "ДАРИ ПРАЗНИК ЗА БАБА И ДЯДО" 564
46 Заповед за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Смолян 459
47 Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина 447
48 Справка за свободните имоти за разпределение по чл. 37 "и" от ЗСПЗЗ за селскостопанската 2016 - 2017 година от общински поземлен фонд с НТП пасище, мера, пасище с храсти и ливади. 495
49 Заповеди за забрана пашата на селскостопански животни на територията на държавните ловни и горски стопанства в община Девин, съгласно приложени списъци на площите по отдели и подотдели 405
50 Община Девин издирва собствениците на имот - сграда на два етажа със застроена площ 51 кв.м. с кадастрален номер 20465.504.813.1 попадаща в УПИ-VІ, кв.65, ул.Адалберт Антонов –Малчика №4, гр.Девин по ПУП на гр.Девин. 511
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер