Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Програма по случай 105 години от освобождението на град Девин и региона 123
2 Обява за набиране на кандидати за военна служба по Заповед на министъра на отбраната № ОХ-978/12.09.2017г. 83
3 Обявa за набиране на кандидати за приемане на военна служба 126
4 Турнир по плуване по случай празника на град Девин и на минералната вода. 169
5 Програма за празника на град Девин и на минералната вода. 980
6 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2017-2018 год. на територията на област Смолян 132
7 Покана за участие в информационна среща по проект „Подготвителна помощ за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 123
8 В община Девин стартира акция по обезпаразитяване и кастрация на безстопанствени кучета, с цел овладяване на популацията им. 106
9 Доклад от извършен собствен мониторинг на фирма "РОДОПА ТРЕЙС" ЕАД, както и резултатите от извършени измервания на емисии във въздуха от източник - мобилен асфалтосмесител SIM EASYBATCH, намиращ се в местност Добросте, землище на гр.Девин. 103
10 По време на пролетния годишен технически преглед ще бъдат изпуснати води през основните изпускатели на язовирите в язовирен район „Голям Беглик” 352
11 Заповед за местата за събиране на подписи в гр. Девин и населените места в община Девин във връзка с постъпило уведомление от Инициативен комитет „Да защитим водата на Девин” за събиране на подписка против увеличаване на питейната вода в община Девин 295
12 Обявяваме на Вашето внимание Заповед № РД-89/03.02.2017г. на Министерството на околната среда и водите за определяне на допустимите за събиране количества билки от естествените им местообитания, извън националните паркове. 222
13 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2017 г. 314
14 Поздравление за Великден от кмета на Община Девин 277
15 Поздравителен адрес до горските стопанства на територията на Община Девин 239
16 Заповед на областния управител на област Смолян за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Смолян 208
17 Заповед за опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка преди и по време на произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 256
18 Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването в изборите за народни представители на 26 март 2017 година. 326
19 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за Националната гвардейска част 278
20 Покана до членовете на СИК за участие в обучение за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 26 март 2017 г. 339
21 Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 245
22 Заповеди за назначаване на комисии за изготвяне на споразумения между лицата, подали заявления за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади 328
23 Заповеди № РД-09-76, № РД-09-77 и № РД-09-78 от 21.02.2017 г. на кмета на община Девин за определяне на забранение за паша горски територии. 382
24 Заповед № РД-09-80/21.02.2017 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 338
25 Програма за честване на 3 март - национален празник на Република България 1856
26 „Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” към МРРБ, за справки в избирателните списъци за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г. вече е активна. 422
27 Публикувани са избирателните списъци за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. 484
28 Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 426
29 Покана до упълномощените представители на политическите партии и коалиции от партии за консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии 397
30 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски 333
31 От 16 януари 2017 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 406
32 Съобщение във връзка с прогнозите за очаквани обилни снеговалежи и утежняване на пътната обстановка 413
33 Поздравление за Нова година от кмета на Община Девин 450
34 Поздравление към гражданите и гостите на общината от кмета на община Девин 447
35 Презентация на тема: “Функции и задачи на доброволците от доброволните формирования при наводнения и обилни снеговалежи”. 553
36 Световен ден за възпоменание на жертвите на пътно-транспортни произшествия, който ще се отбележи на 20 ноември 2016 г. в 12.00 часа при пешеходната пътека пред Общинска администрация – Девин. 356
37 Покана за участие в бизнес обучение за малки и средни предприятия на тема „КИБЕРСИГУРНОСТ И КИБЕРЗАЩИТА - КАК ДА ОПАЗИМ ФИРМАТА ОТ ОПАСНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ В МРЕЖАТА“ на 21.11.2016 г. 419
38 Кампания за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин. 397
39 Призив за прекратяване на отравянето на кучета в град Девин 491
40 Обявa за набиране на кандидати за приемане на военна служба 445
41 Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти - втори етап 516
42 Съобщение за публично обявяване на открита процедура за продължаване срока на действие на разрешително № 33120034/23.11.2009г. с цел заустване на промишлени отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект: Бетонов възел - гр.Девин 382
43 Инициатива за за изграждането на мемориален комплекс „Капитан Петко войвода” 501
44 Турнир по плуване на 27.08.2016 г. от 10.00 часа на открития басейн в Spa комплекс „Орфей” 418
45 Програма за празника на град Девин – 2016 год. 1659
46 В град Девин се откри Консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетнитен 557
47 Община Девин организира на 30.07.2016 г. /събота/ в парк „Острова” от 17.00 часа празник на пъстървата 701
48 Съобщение за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария” 628
49 Покана за участие в Регионална среща във връзка с изпълнение целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г. 404
50 Заповед на МОСВ за допустимите за събиране количествабилки от естествените им местообитания, извън националните паркове. 511
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер