Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК. 414
2 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ "Стоян Пехливанов" - 05.02.2015 г. 1056
3 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Стефан Радков Милев - 05.02.2015 г. 880
4 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ЕООД- 05.02.2015 г. 805
5 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Девин строй - 05.02.2015 г. 937
6 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Веска Емилова Милева - 05.02.2015 г. 787
7 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 05.02.2015 г. 805
8 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 05.02.2015 г. до 20.02.2015 г. 989
9 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 2014 г. 885
10 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Лазар Григоров Тодев 920
11 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „Смиледа” ООД - 2014г. 807
12 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „ИБВ БЪЛГАРИЯ” ООД 822
13 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 06.10.2014 г. до 20.10.2014 г. 929
14 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД 2076
15 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 07.11.2012 г. до 21.11.2012 г. 1520
16 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 22.08.2012 г. до 05.09.2012 г. 1528
17 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ООД 2095
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер