Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ФИЛМАР ИНЖЕНЕРИНГ ООД - 06.02.2019 г. 43
2 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 24.01.2018 г. до 07.02.2018 г. 428
3 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 17.01.2018 г. до 31.01.2018 г. 617
4 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 12.09.2017 г. до 24.09.2017 г. 627
5 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 06.12.2015 г. до 20.12.2016 г. 1336
6 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ "Стоян Пехливанов" - 05.02.2015 г. 1787
7 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Стефан Радков Милев - 05.02.2015 г. 1544
8 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ЕООД- 05.02.2015 г. 1503
9 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Девин строй - 05.02.2015 г. 1686
10 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Веска Емилова Милева - 05.02.2015 г. 1374
11 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 05.02.2015 г. 1458
12 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 05.02.2015 г. до 20.02.2015 г. 1727
13 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 2014 г. 1470
14 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Лазар Григоров Тодев 1469
15 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „Смиледа” ООД - 2014г. 1357
16 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „ИБВ БЪЛГАРИЯ” ООД 1430
17 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 06.10.2014 г. до 20.10.2014 г. 1591
18 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД 2759
19 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 07.11.2012 г. до 21.11.2012 г. 2234
20 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 22.08.2012 г. до 05.09.2012 г. 2125
21 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ООД 2761
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер