Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 24.01.2018 г. до 07.02.2018 г. 336
2 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 17.01.2018 г. до 31.01.2018 г. 457
3 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 12.09.2017 г. до 24.09.2017 г. 513
4 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 06.12.2015 г. до 20.12.2016 г. 1163
5 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ "Стоян Пехливанов" - 05.02.2015 г. 1692
6 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Стефан Радков Милев - 05.02.2015 г. 1440
7 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ЕООД- 05.02.2015 г. 1418
8 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Девин строй - 05.02.2015 г. 1598
9 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Веска Емилова Милева - 05.02.2015 г. 1302
10 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 05.02.2015 г. 1385
11 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 05.02.2015 г. до 20.02.2015 г. 1626
12 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 2014 г. 1366
13 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Лазар Григоров Тодев 1348
14 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „Смиледа” ООД - 2014г. 1281
15 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „ИБВ БЪЛГАРИЯ” ООД 1339
16 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 06.10.2014 г. до 20.10.2014 г. 1506
17 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД 2660
18 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 07.11.2012 г. до 21.11.2012 г. 2136
19 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 22.08.2012 г. до 05.09.2012 г. 2034
20 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ООД 2643
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер