Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 24.01.2018 г. до 07.02.2018 г. 389
2 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 17.01.2018 г. до 31.01.2018 г. 542
3 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 12.09.2017 г. до 24.09.2017 г. 571
4 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 06.12.2015 г. до 20.12.2016 г. 1238
5 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ "Стоян Пехливанов" - 05.02.2015 г. 1744
6 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Стефан Радков Милев - 05.02.2015 г. 1505
7 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ЕООД- 05.02.2015 г. 1472
8 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Девин строй - 05.02.2015 г. 1645
9 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Веска Емилова Милева - 05.02.2015 г. 1342
10 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 05.02.2015 г. 1432
11 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 05.02.2015 г. до 20.02.2015 г. 1688
12 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 2014 г. 1428
13 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Лазар Григоров Тодев 1423
14 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „Смиледа” ООД - 2014г. 1329
15 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „ИБВ БЪЛГАРИЯ” ООД 1390
16 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 06.10.2014 г. до 20.10.2014 г. 1555
17 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД 2718
18 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 07.11.2012 г. до 21.11.2012 г. 2188
19 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 22.08.2012 г. до 05.09.2012 г. 2090
20 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ООД 2708
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер