Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 24.01.2018 г. до 07.02.2018 г. 98
2 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 17.01.2018 г. до 31.01.2018 г. 131
3 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 12.09.2017 г. до 24.09.2017 г. 287
4 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 06.12.2015 г. до 20.12.2016 г. 802
5 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ "Стоян Пехливанов" - 05.02.2015 г. 1416
6 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Стефан Радков Милев - 05.02.2015 г. 1190
7 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ЕООД- 05.02.2015 г. 1173
8 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Девин строй - 05.02.2015 г. 1299
9 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Веска Емилова Милева - 05.02.2015 г. 1062
10 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 05.02.2015 г. 1144
11 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 05.02.2015 г. до 20.02.2015 г. 1363
12 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 2014 г. 1138
13 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Лазар Григоров Тодев 1131
14 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „Смиледа” ООД - 2014г. 1064
15 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „ИБВ БЪЛГАРИЯ” ООД 1100
16 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 06.10.2014 г. до 20.10.2014 г. 1247
17 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД 2413
18 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 07.11.2012 г. до 21.11.2012 г. 1870
19 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 22.08.2012 г. до 05.09.2012 г. 1801
20 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ООД 2402
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер