Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 12.09.2017 г. до 24.09.2017 г. 58
2 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 06.12.2015 г. до 20.12.2016 г. 559
3 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ "Стоян Пехливанов" - 05.02.2015 г. 1185
4 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Стефан Радков Милев - 05.02.2015 г. 998
5 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ЕООД- 05.02.2015 г. 943
6 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Девин строй - 05.02.2015 г. 1055
7 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Веска Емилова Милева - 05.02.2015 г. 889
8 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 05.02.2015 г. 937
9 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 05.02.2015 г. до 20.02.2015 г. 1119
10 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 2014 г. 986
11 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Лазар Григоров Тодев 1004
12 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „Смиледа” ООД - 2014г. 900
13 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „ИБВ БЪЛГАРИЯ” ООД 931
14 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 06.10.2014 г. до 20.10.2014 г. 1034
15 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД 2205
16 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 07.11.2012 г. до 21.11.2012 г. 1658
17 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 22.08.2012 г. до 05.09.2012 г. 1633
18 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ООД 2231
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер