Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 24.01.2018 г. до 07.02.2018 г. 238
2 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 17.01.2018 г. до 31.01.2018 г. 287
3 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 12.09.2017 г. до 24.09.2017 г. 439
4 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 06.12.2015 г. до 20.12.2016 г. 993
5 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ "Стоян Пехливанов" - 05.02.2015 г. 1594
6 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Стефан Радков Милев - 05.02.2015 г. 1355
7 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ЕООД- 05.02.2015 г. 1342
8 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Девин строй - 05.02.2015 г. 1493
9 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Веска Емилова Милева - 05.02.2015 г. 1222
10 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 05.02.2015 г. 1307
11 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 05.02.2015 г. до 20.02.2015 г. 1533
12 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 2014 г. 1286
13 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Лазар Григоров Тодев 1266
14 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „Смиледа” ООД - 2014г. 1211
15 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „ИБВ БЪЛГАРИЯ” ООД 1258
16 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 06.10.2014 г. до 20.10.2014 г. 1412
17 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД 2571
18 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 07.11.2012 г. до 21.11.2012 г. 2045
19 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 22.08.2012 г. до 05.09.2012 г. 1960
20 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ООД 2556
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер