Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК. 479
2 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ "Стоян Пехливанов" - 05.02.2015 г. 1102
3 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Стефан Радков Милев - 05.02.2015 г. 933
4 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ЕООД- 05.02.2015 г. 871
5 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Девин строй - 05.02.2015 г. 988
6 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Веска Емилова Милева - 05.02.2015 г. 839
7 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 05.02.2015 г. 862
8 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 05.02.2015 г. до 20.02.2015 г. 1049
9 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 2014 г. 931
10 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Лазар Григоров Тодев 961
11 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „Смиледа” ООД - 2014г. 849
12 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „ИБВ БЪЛГАРИЯ” ООД 873
13 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 06.10.2014 г. до 20.10.2014 г. 979
14 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД 2129
15 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 07.11.2012 г. до 21.11.2012 г. 1581
16 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 22.08.2012 г. до 05.09.2012 г. 1573
17 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ООД 2163
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер