Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 12.09.2017 г. до 24.09.2017 г. 168
2 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 06.12.2015 г. до 20.12.2016 г. 668
3 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ "Стоян Пехливанов" - 05.02.2015 г. 1289
4 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Стефан Радков Милев - 05.02.2015 г. 1080
5 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ЕООД- 05.02.2015 г. 1043
6 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Девин строй - 05.02.2015 г. 1154
7 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Веска Емилова Милева - 05.02.2015 г. 962
8 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 05.02.2015 г. 1036
9 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 05.02.2015 г. до 20.02.2015 г. 1222
10 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 2014 г. 1045
11 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Лазар Григоров Тодев 1058
12 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „Смиледа” ООД - 2014г. 965
13 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „ИБВ БЪЛГАРИЯ” ООД 1005
14 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 06.10.2014 г. до 20.10.2014 г. 1100
15 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД 2299
16 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 07.11.2012 г. до 21.11.2012 г. 1741
17 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 22.08.2012 г. до 05.09.2012 г. 1701
18 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ООД 2301
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер