ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

СOO2017-14 СМР за изграждане и ремонт на гробищни паркове
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договор с изпълнител и приложения към договора за обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи за изграждане и ремонт на гробищни паркове на територията на община Девин по подобекти 186
2 Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет : Строително-монтажни работи за изграждане и ремонт на гробищни паркове на територията на община Девин по подобекти 219
3 Обява и информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи за изграждане и ремонт на гробищни паркове на територията на община Девин по подобекти. 204
4 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Строително-монтажни работи за изграждане и ремонт на гробищни паркове на територията на община Девин по подобекти. 296
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер