Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Договаряне без предварително обявление ДБПО2017-05 Снегопочистване и зимно поддържане на улиците в гр.Девин, кв.Настан и с.Лясково

ГЛАВНО МЕНЮ

Последни публикации