Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Списък на кандидатите, които са допуснати до интервю за длъжност "Психолог" 47
2 Община Девин удължава срока за участие в конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 44
3 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 73
4 Покана за участие в кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики в други страни - членки на Европейския съюз” 72
5 Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” 92
6 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” 96
7 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща 115
8 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за чиракуване и стажуване” 141
9 Покана за участие в кръгла маса на тема „Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" "Личен и социален асистент" - функции, възможности, бъдеще“ 263
10 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за всеки “ 287
11 Покана за участие в кръгла маса на тема Възможностите на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта (ДБТ) 222
12 Покана за участие в кръгла маса на тема „Правото на труд – конституционно право на всеки“ 286
13 Покана за участие в кръгла маса на тема „Интервюто за работа - първият тест"“ 265
14 Обявление за допълнителен прием на документи от кандидати за потребители на социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” и кандидати за извършване на съответните услуги 315
15 Покана за участие в кръгла маса на тема „Как да се представим пред бъдещия ни работодател“ 278
16 Покана за участие в кръгла маса на тема "Новите технологии - напред в бъдещето" 276
17 Покана за участие в кръгла маса на тема "Мотивационно писмо – за да оправдаем целта" 263
18 Покана за участие в кръгла маса на тема "Подготовка на документи за кандидатстване за работа" 305
19 Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 311
20 На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 371
21 Приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 418
22 Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. 505
23 Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ няма да стартира от планираната дата 03.07.2017 г. 546
24 Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г. 682
25 Списък на допуснати недопуснати кандидати до интервю по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 663
26 Конкурс за заемане на длъжност Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 676
27 Във връзка с реализиране на Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ се удължава срока за набирате на документи за социален работник до 05.06.2017г. включително. 759
28 Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 696
29 Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра 690
30 Община Девин удължава срока за прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 616
31 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1035
32 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 683
33 Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 558
34 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 460
35 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 842
36 Подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1012
37 Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” 697
38 Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 199
39 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1120
40 Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 998
41 Обявление за провеждане на подбор 1036
42 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 874
43 Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин" 1087
44 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 1236
45 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 868
46 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1093
47 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1108
48 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1056
49 Съобщение за стартиране на втори етап на прием на заявления за предоставяне и ползване на социални услуги по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 867
50 Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1057
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер