Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03 35
2 Информация за сключен административен договор по ОПОС 76
3 Списък на кандидатите, които са допуснати до интервю за длъжност "Психолог" 127
4 Община Девин удължава срока за участие в конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 99
5 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 166
6 Покана за участие в кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики в други страни - членки на Европейския съюз” 134
7 Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” 136
8 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” 138
9 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща 234
10 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за чиракуване и стажуване” 186
11 Покана за участие в кръгла маса на тема „Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" "Личен и социален асистент" - функции, възможности, бъдеще“ 325
12 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за всеки “ 330
13 Покана за участие в кръгла маса на тема Възможностите на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта (ДБТ) 253
14 Покана за участие в кръгла маса на тема „Правото на труд – конституционно право на всеки“ 330
15 Покана за участие в кръгла маса на тема „Интервюто за работа - първият тест"“ 309
16 Обявление за допълнителен прием на документи от кандидати за потребители на социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” и кандидати за извършване на съответните услуги 385
17 Покана за участие в кръгла маса на тема „Как да се представим пред бъдещия ни работодател“ 326
18 Покана за участие в кръгла маса на тема "Новите технологии - напред в бъдещето" 317
19 Покана за участие в кръгла маса на тема "Мотивационно писмо – за да оправдаем целта" 302
20 Покана за участие в кръгла маса на тема "Подготовка на документи за кандидатстване за работа" 343
21 Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 353
22 На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 420
23 Приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 491
24 Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. 559
25 Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ няма да стартира от планираната дата 03.07.2017 г. 577
26 Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г. 743
27 Списък на допуснати недопуснати кандидати до интервю по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 720
28 Конкурс за заемане на длъжност Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 749
29 Във връзка с реализиране на Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ се удължава срока за набирате на документи за социален работник до 05.06.2017г. включително. 841
30 Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 758
31 Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра 730
32 Община Девин удължава срока за прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 670
33 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1144
34 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 733
35 Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 604
36 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 497
37 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 904
38 Подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1074
39 Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” 747
40 Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 231
41 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1210
42 Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1073
43 Обявление за провеждане на подбор 1087
44 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 911
45 Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин" 1138
46 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 1303
47 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 940
48 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1162
49 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1175
50 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1118
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер