Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Заповед за местата за събиране на подписи в гр. Девин и населените места в община Девин във връзка с постъпило уведомление от Инициативен комитет „Да защитим водата на Девин” за събиране на подписка против увеличаване на питейната вода в община Девин 51
2 Обявяваме на Вашето внимание Заповед № РД-89/03.02.2017г. на Министерството на околната среда и водите за определяне на допустимите за събиране количества билки от естествените им местообитания, извън националните паркове. 56
3 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2017 г. 75
4 Поздравление за Великден от кмета на Община Девин 140
5 Поздравителен адрес до горските стопанства на територията на Община Девин 120
6 Заповед на областния управител на област Смолян за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Смолян 105
7 Заповед за опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка преди и по време на произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 145
8 Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването в изборите за народни представители на 26 март 2017 година. 196
9 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за Националната гвардейска част 185
10 Покана до членовете на СИК за участие в обучение за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 26 март 2017 г. 191
11 Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 157
12 Заповеди за назначаване на комисии за изготвяне на споразумения между лицата, подали заявления за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади 168
13 Заповеди № РД-09-76, № РД-09-77 и № РД-09-78 от 21.02.2017 г. на кмета на община Девин за определяне на забранение за паша горски територии. 228
14 Заповед № РД-09-80/21.02.2017 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 203
15 Програма за честване на 3 март - национален празник на Република България 1573
16 „Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” към МРРБ, за справки в избирателните списъци за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г. вече е активна. 225
17 Публикувани са избирателните списъци за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. 303
18 Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 245
19 Покана до упълномощените представители на политическите партии и коалиции от партии за консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии 213
20 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски 175
21 От 16 януари 2017 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 239
22 Съобщение във връзка с прогнозите за очаквани обилни снеговалежи и утежняване на пътната обстановка 242
23 Поздравление за Нова година от кмета на Община Девин 269
24 Поздравление към гражданите и гостите на общината от кмета на община Девин 251
25 Презентация на тема: “Функции и задачи на доброволците от доброволните формирования при наводнения и обилни снеговалежи”. 365
26 Световен ден за възпоменание на жертвите на пътно-транспортни произшествия, който ще се отбележи на 20 ноември 2016 г. в 12.00 часа при пешеходната пътека пред Общинска администрация – Девин. 199
27 Покана за участие в бизнес обучение за малки и средни предприятия на тема „КИБЕРСИГУРНОСТ И КИБЕРЗАЩИТА - КАК ДА ОПАЗИМ ФИРМАТА ОТ ОПАСНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ В МРЕЖАТА“ на 21.11.2016 г. 217
28 Кампания за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин. 218
29 Призив за прекратяване на отравянето на кучета в град Девин 289
30 Обявa за набиране на кандидати за приемане на военна служба 265
31 Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти - втори етап 325
32 Съобщение за публично обявяване на открита процедура за продължаване срока на действие на разрешително № 33120034/23.11.2009г. с цел заустване на промишлени отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект: Бетонов възел - гр.Девин 229
33 Инициатива за за изграждането на мемориален комплекс „Капитан Петко войвода” 322
34 Турнир по плуване на 27.08.2016 г. от 10.00 часа на открития басейн в Spa комплекс „Орфей” 250
35 Програма за празника на град Девин – 2016 год. 1259
36 В град Девин се откри Консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетнитен 368
37 Община Девин организира на 30.07.2016 г. /събота/ в парк „Острова” от 17.00 часа празник на пъстървата 490
38 Съобщение за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария” 402
39 Покана за участие в Регионална среща във връзка с изпълнение целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г. 280
40 Заповед на МОСВ за допустимите за събиране количествабилки от естествените им местообитания, извън националните паркове. 327
41 На 18.06.2016 г. СНЦ „ПЛОВДИВ БЯГА” и Община Девин организират Второто национално любителско бягане "ДЕВИНСКО ЛЯТО ’2016" 331
42 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2016 г. 390
43 Банкова сметка на Община Девин за заплащане на местни данъци и такси 849
44 В Музея на ските и ски спорта в гр. Чепеларе ще бъде изложен Големият кристален глобус, спечелен от световния шампион по паралелните дисциплини в сноуборда Радослав Янков 363
45 Списък на лицата от община Девин, които ще бъдат подпомогнати с ваучери на стойност 20лв в рамките на кампанията "ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ" - "ДАРИ ПРАЗНИК ЗА БАБА И ДЯДО" 565
46 Заповед за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Смолян 461
47 Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина 448
48 Справка за свободните имоти за разпределение по чл. 37 "и" от ЗСПЗЗ за селскостопанската 2016 - 2017 година от общински поземлен фонд с НТП пасище, мера, пасище с храсти и ливади. 497
49 Заповеди за забрана пашата на селскостопански животни на територията на държавните ловни и горски стопанства в община Девин, съгласно приложени списъци на площите по отдели и подотдели 408
50 Община Девин издирва собствениците на имот - сграда на два етажа със застроена площ 51 кв.м. с кадастрален номер 20465.504.813.1 попадаща в УПИ-VІ, кв.65, ул.Адалберт Антонов –Малчика №4, гр.Девин по ПУП на гр.Девин. 513
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер