Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Обявa за набиране на кандидати за приемане на военна служба 27
2 Турнир по плуване по случай празника на град Девин и на минералната вода. 70
3 Програма за празника на град Девин и на минералната вода. 675
4 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2017-2018 год. на територията на област Смолян 53
5 Покана за участие в информационна среща по проект „Подготвителна помощ за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 46
6 В община Девин стартира акция по обезпаразитяване и кастрация на безстопанствени кучета, с цел овладяване на популацията им. 46
7 Доклад от извършен собствен мониторинг на фирма "РОДОПА ТРЕЙС" ЕАД, както и резултатите от извършени измервания на емисии във въздуха от източник - мобилен асфалтосмесител SIM EASYBATCH, намиращ се в местност Добросте, землище на гр.Девин. 39
8 По време на пролетния годишен технически преглед ще бъдат изпуснати води през основните изпускатели на язовирите в язовирен район „Голям Беглик” 257
9 Заповед за местата за събиране на подписи в гр. Девин и населените места в община Девин във връзка с постъпило уведомление от Инициативен комитет „Да защитим водата на Девин” за събиране на подписка против увеличаване на питейната вода в община Девин 222
10 Обявяваме на Вашето внимание Заповед № РД-89/03.02.2017г. на Министерството на околната среда и водите за определяне на допустимите за събиране количества билки от естествените им местообитания, извън националните паркове. 154
11 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2017 г. 222
12 Поздравление за Великден от кмета на Община Девин 202
13 Поздравителен адрес до горските стопанства на територията на Община Девин 177
14 Заповед на областния управител на област Смолян за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Смолян 158
15 Заповед за опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка преди и по време на произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 199
16 Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването в изборите за народни представители на 26 март 2017 година. 249
17 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за Националната гвардейска част 228
18 Покана до членовете на СИК за участие в обучение за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 26 март 2017 г. 259
19 Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 200
20 Заповеди за назначаване на комисии за изготвяне на споразумения между лицата, подали заявления за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади 230
21 Заповеди № РД-09-76, № РД-09-77 и № РД-09-78 от 21.02.2017 г. на кмета на община Девин за определяне на забранение за паша горски територии. 299
22 Заповед № РД-09-80/21.02.2017 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 264
23 Програма за честване на 3 март - национален празник на Република България 1697
24 „Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” към МРРБ, за справки в избирателните списъци за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г. вече е активна. 309
25 Публикувани са избирателните списъци за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. 388
26 Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 326
27 Покана до упълномощените представители на политическите партии и коалиции от партии за консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии 296
28 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски 245
29 От 16 януари 2017 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 314
30 Съобщение във връзка с прогнозите за очаквани обилни снеговалежи и утежняване на пътната обстановка 317
31 Поздравление за Нова година от кмета на Община Девин 350
32 Поздравление към гражданите и гостите на общината от кмета на община Девин 337
33 Презентация на тема: “Функции и задачи на доброволците от доброволните формирования при наводнения и обилни снеговалежи”. 445
34 Световен ден за възпоменание на жертвите на пътно-транспортни произшествия, който ще се отбележи на 20 ноември 2016 г. в 12.00 часа при пешеходната пътека пред Общинска администрация – Девин. 263
35 Покана за участие в бизнес обучение за малки и средни предприятия на тема „КИБЕРСИГУРНОСТ И КИБЕРЗАЩИТА - КАК ДА ОПАЗИМ ФИРМАТА ОТ ОПАСНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ В МРЕЖАТА“ на 21.11.2016 г. 300
36 Кампания за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин. 286
37 Призив за прекратяване на отравянето на кучета в град Девин 370
38 Обявa за набиране на кандидати за приемане на военна служба 344
39 Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти - втори етап 407
40 Съобщение за публично обявяване на открита процедура за продължаване срока на действие на разрешително № 33120034/23.11.2009г. с цел заустване на промишлени отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект: Бетонов възел - гр.Девин 293
41 Инициатива за за изграждането на мемориален комплекс „Капитан Петко войвода” 397
42 Турнир по плуване на 27.08.2016 г. от 10.00 часа на открития басейн в Spa комплекс „Орфей” 323
43 Програма за празника на град Девин – 2016 год. 1476
44 В град Девин се откри Консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетнитен 437
45 Община Девин организира на 30.07.2016 г. /събота/ в парк „Острова” от 17.00 часа празник на пъстървата 573
46 Съобщение за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария” 492
47 Покана за участие в Регионална среща във връзка с изпълнение целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г. 336
48 Заповед на МОСВ за допустимите за събиране количествабилки от естествените им местообитания, извън националните паркове. 403
49 На 18.06.2016 г. СНЦ „ПЛОВДИВ БЯГА” и Община Девин организират Второто национално любителско бягане "ДЕВИНСКО ЛЯТО ’2016" 404
50 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2016 г. 471
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер