Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Програма по случай 105 години от освобождението на град Девин и региона 86
2 Обява за набиране на кандидати за военна служба по Заповед на министъра на отбраната № ОХ-978/12.09.2017г. 56
3 Обявa за набиране на кандидати за приемане на военна служба 101
4 Турнир по плуване по случай празника на град Девин и на минералната вода. 137
5 Програма за празника на град Девин и на минералната вода. 899
6 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2017-2018 год. на територията на област Смолян 106
7 Покана за участие в информационна среща по проект „Подготвителна помощ за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 103
8 В община Девин стартира акция по обезпаразитяване и кастрация на безстопанствени кучета, с цел овладяване на популацията им. 86
9 Доклад от извършен собствен мониторинг на фирма "РОДОПА ТРЕЙС" ЕАД, както и резултатите от извършени измервания на емисии във въздуха от източник - мобилен асфалтосмесител SIM EASYBATCH, намиращ се в местност Добросте, землище на гр.Девин. 79
10 По време на пролетния годишен технически преглед ще бъдат изпуснати води през основните изпускатели на язовирите в язовирен район „Голям Беглик” 320
11 Заповед за местата за събиране на подписи в гр. Девин и населените места в община Девин във връзка с постъпило уведомление от Инициативен комитет „Да защитим водата на Девин” за събиране на подписка против увеличаване на питейната вода в община Девин 274
12 Обявяваме на Вашето внимание Заповед № РД-89/03.02.2017г. на Министерството на околната среда и водите за определяне на допустимите за събиране количества билки от естествените им местообитания, извън националните паркове. 205
13 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2017 г. 284
14 Поздравление за Великден от кмета на Община Девин 255
15 Поздравителен адрес до горските стопанства на територията на Община Девин 219
16 Заповед на областния управител на област Смолян за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Смолян 193
17 Заповед за опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка преди и по време на произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 240
18 Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването в изборите за народни представители на 26 март 2017 година. 304
19 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за Националната гвардейска част 263
20 Покана до членовете на СИК за участие в обучение за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 26 март 2017 г. 309
21 Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 231
22 Заповеди за назначаване на комисии за изготвяне на споразумения между лицата, подали заявления за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади 279
23 Заповеди № РД-09-76, № РД-09-77 и № РД-09-78 от 21.02.2017 г. на кмета на община Девин за определяне на забранение за паша горски територии. 356
24 Заповед № РД-09-80/21.02.2017 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 317
25 Програма за честване на 3 март - национален празник на Република България 1804
26 „Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” към МРРБ, за справки в избирателните списъци за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г. вече е активна. 387
27 Публикувани са избирателните списъци за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. 449
28 Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 393
29 Покана до упълномощените представители на политическите партии и коалиции от партии за консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии 360
30 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски 295
31 От 16 януари 2017 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 377
32 Съобщение във връзка с прогнозите за очаквани обилни снеговалежи и утежняване на пътната обстановка 376
33 Поздравление за Нова година от кмета на Община Девин 416
34 Поздравление към гражданите и гостите на общината от кмета на община Девин 406
35 Презентация на тема: “Функции и задачи на доброволците от доброволните формирования при наводнения и обилни снеговалежи”. 519
36 Световен ден за възпоменание на жертвите на пътно-транспортни произшествия, който ще се отбележи на 20 ноември 2016 г. в 12.00 часа при пешеходната пътека пред Общинска администрация – Девин. 326
37 Покана за участие в бизнес обучение за малки и средни предприятия на тема „КИБЕРСИГУРНОСТ И КИБЕРЗАЩИТА - КАК ДА ОПАЗИМ ФИРМАТА ОТ ОПАСНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ В МРЕЖАТА“ на 21.11.2016 г. 375
38 Кампания за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин. 354
39 Призив за прекратяване на отравянето на кучета в град Девин 448
40 Обявa за набиране на кандидати за приемане на военна служба 408
41 Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти - втори етап 472
42 Съобщение за публично обявяване на открита процедура за продължаване срока на действие на разрешително № 33120034/23.11.2009г. с цел заустване на промишлени отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект: Бетонов възел - гр.Девин 348
43 Инициатива за за изграждането на мемориален комплекс „Капитан Петко войвода” 464
44 Турнир по плуване на 27.08.2016 г. от 10.00 часа на открития басейн в Spa комплекс „Орфей” 384
45 Програма за празника на град Девин – 2016 год. 1588
46 В град Девин се откри Консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетнитен 511
47 Община Девин организира на 30.07.2016 г. /събота/ в парк „Острова” от 17.00 часа празник на пъстървата 655
48 Съобщение за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария” 574
49 Покана за участие в Регионална среща във връзка с изпълнение целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г. 378
50 Заповед на МОСВ за допустимите за събиране количествабилки от естествените им местообитания, извън националните паркове. 466
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер