Начало
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 12 Април 2019г. 13:56ч.

Договори с приложенията към тях за обществена поръчка с предмет:  Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проекти на община Девин по шест обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Ремонт и реконструкция на улици в гр. Девин, квартал „Въртлек“, Подобект 1: ”Ремонт и реконструкция на ул.Руен” от о.т. 1935 до о.т.1941”, ул. Гимназиална от о.т. 136 до о.т.125А”, ул. „Ястребино” от о.т. 1532 до края на застрояването”, Подобект 2: Ремонт иреконструкция на улици в кв. Въртлек /О.Т. 1949- О.Т.124- О.Т.1526 - О.Т.1537- О.Т.1535- О.Т.1530 - О.Т.1950-О.Т.125- О.Т. 1536- О.Т.1242 /, гр.Девин”;

Обособена позиция № 2: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Основен ремонт и реконструкция на улица в с. Лясково, община Девин”;

Обособена позиция № 3: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр.Девин”, Подобект 1: „Рехабилитация и реконструкция на ул. "Хан Аспарух" /ОТ 358 - ОТ627/ от км 0+000 до км 0+147.47, гр.Девин”, Подобект 2: Рехабилитация и реконструкция на ул. "Тинтява" /ОТ 358 - ОТ627/ от км 0+000 до км 0+149.29 ”;

Обособена позиция № 4: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения, с.Брезе, Община Девин”;

Обособена позиция № 5: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин –етап 1”;

Обособена позиция № 6: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Възстановяване и изграждане на подпорна стена и водосток за укрепване на път Тешел – Триград – Кестен при разклона на с.Жребево- 26 325 +500”

 

 

Договори с приложенията към тях - изтегли;

 Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Dogovori_prilojenia_6_pozicii.zip
SHA-256 Хеш
eb2155ff0ad62cf4dfedff3261dfb1b5026ea716450c1e846d7a5b5d43bddc2d

Сериен номер:79d30f66007331d8

Издадено:12.04.2019 13:55:52

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер