Начало
Банер
Банер

Последни публикации

Отчуждаване на частни имоти
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Отчуждаване на имот за изграждане на улица в кв.13 на с.Беден, площ 5 кв.м. от имот УПИ- ІІ-127, кв.13 по ПУП на с.Беден, общ.Девин, обл.Смолян, представляващ парцел за жилищно строителство. 750
2 Отчуждаване на имот частна собственост за изграждане на улица кв.13 по ПУП на с.Беден 860
3 Отчуждаване на имот частна собственост за обособяване терен за озеленяване в УПИ-ХХІІІ, кв.72 по ПУП на гр.Девин и изграждане на част от улица Руен, гр.Девин 1204
4 Заповед за завземане на безстопанствен имот попадащ в УПИ-VI, кв.65 по ПУП на гр.Девин 2222
5 Отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на транспортен достъп улица за гробищен парк гр.Девин, УПИ- І, кв.1 по ПУП на гр.Девин 1307
6 Отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на спортна зала в УПИ-І, кв.159 и част от улица Руен, гр.Девин по ПУП на гр.Девин 1599
7 Отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на гробищен парк гр.Девин в УПИ- І, кв.1 по ПУП на гр.Девин. 1817
8 Отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на спортна зала в УПИ- І, кв.159 по ПУП на гр.Девин и част от улица Руен, гр.Девин 1822
9 Отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на улица Освобождение – източен подход на гр.Девин. 2588
10 Заповед за отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на улица „Руен“ в кв.62 и кв.72 по ПУП на град Девин 4014
11 Обявление за отчуждаване на имот частна собственост за изграждане на улица "Руен" 3769
12 Заповед за отчуждаване на частен имот 3620
13 Заповеди за отчуждаване на имоти за изграждане на гробищен парк "Орешково" гр. Девин 2438
14 Отчуждаване на частни имоти за изграждане на гробищен парк "ОРЕШКОВО" 3061
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер