Начало ОБЯВЛЕНИЯ Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ Краен срок за подаване на документи по ЗУПГМЖСВ
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Краен срок за подаване на документи по ЗУПГМЖСВ PDF Печат Е-поща

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

МЕСТНАТА КОМИСИЯ по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ уведомява титулярите на жилищно-спестовни влогове, невключени до момента в окончателния списък на гражданите, имащи право на компенсация по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) и приемателите на права по чл.4а от ЗУПГМЖСВ, че крайният срок за подаване на документи за включване в окончателния списък по чл.7 от Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ е 21.05.2009 г.

Съгласно § 11, ал.1 от Закона, този срок е преклузивен, което означава, че до тази дата включително се дава последна възможност на притежателите на жилищно-спестовни влогове, които не са декларирали правата си, да докажат правото си на компенсация по чл.2, ал.1 от ЗУПГМЖСВ пред местните комисии към общините и да бъдат включени в окончателния списък.

Кметът на община Девин одобрява окончателния списък в срок до 21.11.2009 г.

Право на финансова компенсация по Закона имат лицата, включени в окончателния списък, които са придобили или започнали изграждане на жилище в срок до 5 години от влизането в сила на Закона, т.е. до 21.11.2013 г.

Съгласно чл.2, ал.2 от Закона документите, които следва да се подадат до Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона в Общинска администрация – Девин, ул.”Дружба” №1, са:

·  Заявление по образец.

· Декларация за семейно положение, имотно състояние и сделки с недвижими имоти по чл.2, ал.1 от ЗУПГМЖСВ (по образец).

· Удостоверение за картотекиране за доказана жилищна нужда от общината по постоянното местоживеене.

Местната комисия разглежда исканията в едномесечен срок от постъпването им.

За справки и запитвания:

Общинска администрация – Девин, ул.”Дружба” №1:

тел.:03041/27 69, Елка Станчева – председател на комисията;

тел.:03041/21 74, вътр. 29, Красимир Бечев – член на комисията;

тел.:03041/21 74, вътр. 43, Надежда Ризова – член на комисията.

БАНКА ДСК – ЕАД, филиал Девин, ул.”Родопи”№4:

тел.: 03041/20 06, Росица Радева – член на комисията.

 

Председател на

Местната комисия: /п/

                   /ЕЛКА СТАНЧЕВА/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер