Начало ОБЯВЛЕНИЯ Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ Краен срок за подаване на документи по ЗУПГМЖСВ
Банер

Последни публикации

Краен срок за подаване на документи по ЗУПГМЖСВ PDF Печат Е-поща

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

МЕСТНАТА КОМИСИЯ по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ уведомява титулярите на жилищно-спестовни влогове, невключени до момента в окончателния списък на гражданите, имащи право на компенсация по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) и приемателите на права по чл.4а от ЗУПГМЖСВ, че крайният срок за подаване на документи за включване в окончателния списък по чл.7 от Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ е 21.05.2009 г.

Съгласно § 11, ал.1 от Закона, този срок е преклузивен, което означава, че до тази дата включително се дава последна възможност на притежателите на жилищно-спестовни влогове, които не са декларирали правата си, да докажат правото си на компенсация по чл.2, ал.1 от ЗУПГМЖСВ пред местните комисии към общините и да бъдат включени в окончателния списък.

Кметът на община Девин одобрява окончателния списък в срок до 21.11.2009 г.

Право на финансова компенсация по Закона имат лицата, включени в окончателния списък, които са придобили или започнали изграждане на жилище в срок до 5 години от влизането в сила на Закона, т.е. до 21.11.2013 г.

Съгласно чл.2, ал.2 от Закона документите, които следва да се подадат до Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона в Общинска администрация – Девин, ул.”Дружба” №1, са:

·  Заявление по образец.

· Декларация за семейно положение, имотно състояние и сделки с недвижими имоти по чл.2, ал.1 от ЗУПГМЖСВ (по образец).

· Удостоверение за картотекиране за доказана жилищна нужда от общината по постоянното местоживеене.

Местната комисия разглежда исканията в едномесечен срок от постъпването им.

За справки и запитвания:

Общинска администрация – Девин, ул.”Дружба” №1:

тел.:03041/27 69, Елка Станчева – председател на комисията;

тел.:03041/21 74, вътр. 29, Красимир Бечев – член на комисията;

тел.:03041/21 74, вътр. 43, Надежда Ризова – член на комисията.

БАНКА ДСК – ЕАД, филиал Девин, ул.”Родопи”№4:

тел.: 03041/20 06, Росица Радева – член на комисията.

 

Председател на

Местната комисия: /п/

                   /ЕЛКА СТАНЧЕВА/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер