Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) ОП006 Инженеринг във връзка с НПЕЕМЖС Протокол №1 за отваряне на офертите за участие в открита процедура с предмет: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с НПЕЕМЖС на територията на гр.Девин, община Девин с шест обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 20 Октомври 2015г. 15:57ч.

Протокол №1 по чл.68, ал. 7 от ЗОП за отваряне на офертите за участие в открита процедура с предмет: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на гр.Девин, община Девин с шест обособени позиции - отвори;

Страница 57 и 58 от протокола - отвори;

 

 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 

Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

Име на файл Хеш Зулу време
Protokol.pdf ga2QdJ3gywt052VZ/xntFeCBrkI= 2015/10/20 13:00:10.0
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер