Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект «Алеи на туриста – І-ви и ІІ – ри етап» "

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 21 Октомври 2015г. 15:35ч.

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект «Алеи на туриста – І-ви и ІІ – ри етап» по проекти по мярка 4.1. «Развитие на рибарските области», подмярка 4.1.А «Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи» по приоритетна ос № 4 «Устойчиво развитие на рибарските области» от Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.» - отвори;

 

 

Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 
Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

Име на файл Хеш Зулу време
dop spor.PDF NexURXQC3OdQqEGGjQRaMn5QNwY= 2015/10/21 12:46:40.0
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер