Начало ОБЯВЛЕНИЯ МЕСТНИ ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ - 2015г. Заповед за опазване на обществения ред с цел осигуряване нормална обстановка преди и по време на произвеждането на II тур на изборите за кмет на община и кметове на кметства, насрочен за 01.11.2015 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

№РД-09-491

гр.Девин,29.10.2015г.

 

 

            Във връзка с произвеждането на II тур на изборите за кмет на община и кметове на кметства, насрочен за 01.11.2015г. и във връзка с чл.18, ал.1 от Изборния кодекс, на основание чл.44, ал.1, т.4 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА

 ЗАПОВЯДВАМ :

1.Възлагам на Началника на РУ”Полиция” – Девин да организира опазването на обществения ред и да осигури нормална обстановка преди и по време на произвеждането на II тур на изборите за кмет на община и кметове на кметства, насрочени на 01.11.2015 година.

2.Забранявам продажбата на спиртни напитки от магазините, заведенията за обществено хранене и др. обществени места на територията на общината за периода от 20.00 часа на 31.10.2015 година до 20.00 часа на 01.11.2015 година.

3.Забраната не се отнася за обществени заведения, в които се провеждат семейни и обредни ритуали/сватби, кръщенета /, както и за продажбата на алкохолни напитки на едро и продажбата на бира.

4.Забранявам провеждането на масови прояви , при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред в дните преди и по време на произвеждането на избори за общински съветници и кметове.

Заповедта публично да се обяви на интернет страницата на община Девин, а чрез средствата за масово осведомяване до всички граждани на общината.

Препис от заповедта да се изпрати на Областен управител на обл. Смолян, ОИК – Девин и председател на ОбС – Девин за сведение, а на Началник РУ”Полиция” – Девин и ст.специалист „Стопански дейности и общински търговски дружества”, гл.специалисти АООН – кв.Настан, кметовете на кметства и кметските наместници за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж.Венцислав Кехайов – секретар на община Девин.

 

 

ГЕОРГИ СЕРАФИМОВ/П/

ВРИД Кмет на община Девин

Изготвил:Венцислав Кехайов

Секретар на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер