Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 08 Декември 2015г. 15:20ч.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Девин кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” (позиция кинезитерапевт/рехабилитатор) по Проект ”Осигуряването на най-добрия старт на децата в живота – гаранция за бъдещето на община Девин”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено ТУК

           

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Основни изисквания

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър или средно специално медицинско образование с професионална квалификация „Рехабилитатор/кинезитерапевт”;
 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години по специалността;
 • да имат опит в директна работа с деца;
 • да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства и здравната грижа за деца;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;
 • да не са в конфликт на интереси;
 • да не са участвали в разработването на Проект „Осигуряването на най-добрия старт на децата в живота – гаранция за бъдещето на община Девин”

1.2. Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

           

 • да имат практически опит в работа с деца с увреждания;
 • да познават спецификата на здравната дейност с деца с увреждания и техните семейства и др.

2. Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 18.12.2015 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:

(1)специфичен опит, съответстващ на заданието                                           - 30

(2)  квалификации и компетентност за изпълнение на заданието           - 70

                                                                                             

                                                                                                          Общо точки   - 100

Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00часа.

Примерна форма на автобиография може да изтеглите от ТУК- изтегли.

Документите могат да се изпращат:

- по електронен път на адрес:

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

- на хартия на адрес:

гр.Девин, обл. Смолян, ул. „Дружба” №1

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер