Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) ОП008 Обществен превоз на пътници Открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания” по 3 обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 16 Ноември 2015г. 12:08ч.

Община Девин кани всички заинтересовани лица да участват в открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно ЗОП с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ, КВОТА НА ОБЩИНА ДЕВИН, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ” ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

 

І. Обособена     позиция № 1 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както следва:

 

Група линии:

 

1.Автобусна линия Девин- София – Девин

 

2. Междуселищна автобусна линия Девин – Лясково- Девин

 

3. Междуселищна автобусна линия Девин- Селча – Девин

 

4. Междуселищна автобусна линия Девин – Стоманово – Девин

 

5.Междуселищна автобусна линия Девин – Осиково- Девин

 

6.Междуселищна автобусна линия Девин- Чуруково – Девин

 

7. Междуселищна автобусна линия Девин – Беден – Девин- сряда

 

ІІ. Обособена позиция № 2 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както следва:

 

Група линии:

 

1.Автобусна линия Девин- Смолян – Девин-

 

2. Междуселищна автобусна линия Девин – Кестен- Девин

 

3. Междуселищна автобусна линия Девин- Гьоврен – Девин

 

4. Междуселищна автобусна линия Девин – Брезе – Девин- сряда

 

ІІІ. Обособена позиция № 3

 

Междуселищна автобусна линия Девин- Беден – Девин с час на тръгване от с. Беден 06.30 ч./субсидирана планинска линия/

 

 


 


 

          

  Документация за участие - изтегли;

 

 

Удостоверяване на време

 


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

 

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 


Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

 

 

 

Име на файл Хеш Зулу време
Dokumentacia_prevozi.zip vPG9yw4N4WAXQhUpUKTvd9k2wFk= 2015/11/16 09:13:45.0

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер