Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Наредби Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин - изтегли файл

 

Настоящата Наредба е приета с Решение № 11 от 27.02.2009 г. и отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Девин, приета с Решение № 23 от 27.02.2003 г., изменена и допълнена с Решение № 66 от 01.06.2004 г., Решение № 41 от 25.04.2006 г. и Решение № 81 от 31.05.2007 г.

Наредбата е изменена с Решение № 66 от 30.06.2009 г., доп. с Решение № 105 от 16.10.2009 г., изм. с Решение № 19 от 19.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 6, Решение № 7 от 27.01.2011 г., Решение № 61 от 17.05.2011 г., Решение №117 от 18.06.2012 г., Решение № 193 от 26.09.2012 г., Решение № 213 от 15.10.2013 г., Решение № 257 от 21.12.2013 г. (в сила от 01.01.2014 г.), Решение № 92 от 07.05.2014 г., Решение № 186 от 24.10.2014 г., Решение № 191/24.10.2014 г., Решение № 32 от 22.12.2015 г., Решение № 34 от 22.12.2015 г., Решение №5 от 28.01.2016 г., изм. с Решение № 39 от 29.02.2016 г., Решение № 212/29.12.2016 г., Решение № 46 от 31.03.2017 г., изм. и доп. с Решение № 81 от 31.05.2017 г., изм. с Решение № 100 от 29.06.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 227 от 13.06.2017 г. на Административен съд - Смолян, доп. с Решение № 163 от 24.10.2018 г., изм. и доп. с Решение № 77 от 20.06.2019 г., изм. и доп.с Решение № 80 от 28.05.2020 г. на Общински съвет – Девин.), изм. и доп.с Решение № 112 от 06.08.2020 г. на Общински съвет – Девин.)

 

Архив на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин - изтегли файл

Настоящата Наредба е приета с Решение № 11 от 27.02.2009 г. и отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Девин, приета с Решение № 23 от 27.02.2003 г., изменена и допълнена с Решение № 66 от 01.06.2004 г., Решение № 41 от 25.04.2006 г. и Решение № 81 от 31.05.2007 г.

Наредбата е изменена с Решение № 66 от 30.06.2009 г., доп. с Решение № 105 от 16.10.2009 г., изм. с Решение № 19 от 19.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 6, Решение № 7 от 27.01.2011 г., Решение № 61 от 17.05.2011 г., Решение №117 от 18.06.2012 г., Решение № 193 от 26.09.2012 г., Решение № 213 от 15.10.2013 г., Решение № 257 от 21.12.2013 г. (в сила от 01.01.2014 г.), Решение № 92 от 07.05.2014 г., Решение № 186 от 24.10.2014 г., Решение № 191/24.10.2014 г., Решение № 32 от 22.12.2015 г., Решение № 34 от 22.12.2015 г., Решение №5 от 28.01.2016 г., изм. с Решение № 39 от 29.02.2016 г., Решение № 212/29.12.2016 г., Решение № 46 от 31.03.2017 г., изм. и доп. с Решение № 81 от 31.05.2017 г., изм. с Решение № 100 от 29.06.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 227 от 13.06.2017 г. на Административен съд - Смолян, доп. с Решение № 163 от 24.10.2018 г., изм. и доп. с Решение № 77 от 20.06.2019 г., изм. и доп.с Решение № 80 от 28.05.2020 г. на Общински съвет – Девин.)

 

 

Архив на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин - изтегли файл

Настоящата Наредба е приета с Решение № 11 от 27.02.2009 година, изменена с Решение № 66 от 30.06.2009 г., допълнена с Решение № 105 от 16.10.2009 г., изменена с Решение № 19 от 19.02.2010 г. и отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Девин, приета с Решение № 23/27.02.2003 г., изменена и допълнена с Решение № 66/01.06.2004 г., Решение № 41/25.04.2006 г. и Решение №81/31.05.2007 г. Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 6 и Решение № 7 от 27.01.2011 г., Решение № 61 от 17.05.2011 г., Решение №117 от 18.06.2012 г., Решение № 193 от 26.09.2012г., Решение № 213 от 15.10.2013 г., Решение № 257 от 21.12.2013 г. (измененията влизат в сила от 01.01.2014 г.), Решение № 92 от 07.05.2014г., Решение № 186 от 24.10.2014г., Решение № 191 от 24.10.2014г. на Общински съвет – Девин, изм. и доп.с Решение № 32 от 22.12.2015 г. и Решение № 34 от 22.12.2015 г., изм.и доп. с Решение №5 от 28.01.2016 г., изм. с Решение № 39 от 29.02.2016 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 212 от 29.12.2016 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 46 от 31.03.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. и доп.с Решение № 81 от 31.05.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение №100 от 29.06.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с решение №227 от 13.06.2017 г. на Смолянски адм. съд, доп. с Решение №163 от 24.10.2018 г.,изм. и доп.с Решение № 77 от 20.06.2019 г. на Общински съвет – Девин.

 

Архив на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин - изтегли файл

Настоящата Наредба е приета с Решение № 11 от 27.02.2009 година, изменена с Решение № 66 от 30.06.2009 г., допълнена с Решение № 105 от 16.10.2009 г., изменена с Решение № 19 от 19.02.2010 г. и отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Девин, приета с Решение № 23/27.02.2003 г., изменена и допълнена с Решение № 66/01.06.2004 г., Решение № 41/25.04.2006 г. и Решение №81/31.05.2007 г. Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 6 и Решение № 7 от 27.01.2011 г., Решение № 61 от 17.05.2011 г., Решение №117 от 18.06.2012 г., Решение № 193 от 26.09.2012г., Решение № 213 от 15.10.2013 г., Решение № 257 от 21.12.2013 г. (измененията влизат в сила от 01.01.2014 г.), Решение № 92 от 07.05.2014г., Решение № 186 от 24.10.2014г., Решение № 191 от 24.10.2014г. на Общински съвет – Девин, изм. и доп.с Решение № 32 от 22.12.2015 г. и Решение № 34 от 22.12.2015 г., изм.и доп. с Решение №5 от 28.01.2016 г., изм. с Решение № 39 от 29.02.2016 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 212 от 29.12.2016 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 46 от 31.03.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. и доп.с Решение № 81 от 31.05.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение №100 от 29.06.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с решение №227 от 13.06.2017 г. на Смолянски адм. съд, доп. с Решение №163 от 24.10.2018 г.

 

Архив на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин - изтегли файл

Настоящата Наредба е приета с Решение № 11 от 27.02.2009 година, изменена с Решение №66 от 30.06.2009 г., допълнена с Решение №105 от 16.10.2009 г., изменена с Решение №19 от 19.02.2010 г. и отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Девин, приета с Решение № 23/27.02.2003 г., изменена и допълнена с Решение № 66/01.06.2004 г., Решение № 41/25.04.2006 г. и Решение №81/31.05.2007 г. Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 6 и Решение № 7 от 27.01.2011 г., Решение № 61 от 17.05.2011 г., Решение №117 от 18.06.2012 г., Решение № 193 от 26.09.2012г., Решение № 213 от 15.10.2013 г., Решение № 257 от 21.12.2013 г. (измененията влизат в сила от 01.01.2014 г.), Решение № 92 от 07.05.2014г., Решение № 186 от 24.10.2014г., Решение № 191 от 24.10.2014г. на Общински съвет – Девин, изм. и доп.с Решение № 32 от 22.12.2015 г. и Решение № 34 от 22.12.2015 г., изм.и доп. с Решение №5 от 28.01.2016 г., изм. с Решение № 39 от 29.02.2016 г., изм. с Решение № 212 от 29.12.2016 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 46 от 31.03.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. и доп.с Решение № 81 от 31.05.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение №100 от 29.06.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с решение №227 от 13.06.2017 г. на Смолянски адм.съд.

 

 

Архив на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин - изтегли файл

Настоящата Наредба е приета с Решение № 11 от 27.02.2009 година, изменена с Решение №66 от 30.06.2009 г., допълнена с Решение №105 от 16.10.2009 г., изменена с Решение №19 от 19.02.2010 г. и отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Девин, приета с Решение № 23/27.02.2003 г., изменена и допълнена с Решение № 66/01.06.2004 г., Решение № 41/25.04.2006 г. и Решение №81/31.05.2007 г. Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 6 и Решение № 7 от 27.01.2011 г., Решение № 61 от 17.05.2011 г., Решение №117 от 18.06.2012 г., Решение № 193 от 26.09.2012г., Решение № 213 от 15.10.2013 г., Решение № 257 от 21.12.2013 г. (измененията влизат в сила от 01.01.2014 г.), Решение № 92 от 07.05.2014г., Решение № 186 от 24.10.2014г., Решение № 191 от 24.10.2014г. на Общински съвет – Девин, изм. и доп.с Решение № 32 от 22.12.2015 г. и Решение № 34 от 22.12.2015 г., изм.и доп. с Решение №5 от 28.01.2016 г., изм. с Решение № 39 от 29.02.2016 г., изм. с Решение № 212 от 29.12.2016 г. на Общински съвет – Девин.

 

 

Архив на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин - изтегли файл

 

Настоящата Наредба е приета с Решение № 11 от 27.02.2009 година, изменена с Решение №66 от 30.06.2009 г., допълнена с Решение №105 от 16.10.2009 г., изменена с Решение №19 от 19.02.2010 г. и отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Девин, приета с Решение № 23/27.02.2003 г., изменена и допълнена с Решение № 66/01.06.2004 г., Решение № 41/25.04.2006 г. и Решение №81/31.05.2007 г. Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 6 и Решение № 7 от 27.01.2011 г., Решение № 61 от 17.05.2011 г., Решение №117 от 18.06.2012 г., Решение № 193 от 26.09.2012г., Решение № 213 от 15.10.2013 г., Решение № 257 от 21.12.2013 г. (измененията влизат в сила от 01.01.2014 г.), Решение № 92 от 07.05.2014г., Решение № 186 от 24.10.2014г., Решение № 191 от 24.10.2014г. на Общински съвет – Девин, изм. и доп.с Решение № 32 от 22.12.2015 г. и Решение № 34 от 22.12.2015 г., изм.и доп. с Решение №5 от 28.01.2016 г., изм. с Решение № 39 от 29.02.2016 г. на Общински съвет – Девин.

 

 

Архив на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин - изтегли файл 

Настоящата Наредба е приета с Решение № 11 от 27.02.2009 година, изменена с Решение №66 от 30.06.2009 г., допълнена с Решение №105 от 16.10.2009 г., изменена с Решение №19 от 19.02.2010 г. и отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Девин, приета с Решение № 23/27.02.2003 г., изменена и допълнена с Решение № 66/01.06.2004 г., Решение № 41/25.04.2006 г. и Решение №81/31.05.2007 г. Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 6 и Решение № 7 от 27.01.2011 г., Решение № 61 от 17.05.2011 г., Решение №117 от 18.06.2012 г., Решение № 193 от 26.09.2012г., Решение № 213 от 15.10.2013 г., Решение № 257 от 21.12.2013 г. (измененията влизат в сила от 01.01.2014 г.), Решение № 92 от 07.05.2014г., Решение № 186 от 24.10.2014г., Решение № 191 от 24.10.2014г. на Общински съвет – Девин, изм. и доп.с Решение № 32 от 22.12.2015 г. и Решение № 34 от 22.12.2015 г.

 

 

Архив на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин - изтегли файл

Настоящата Наредба е приета с Решение № 11 от 27.02.2009 година, изменена с Решение №66 от 30.06.2009 г., допълнена с Решение №105 от16.10.2009 г., изменена с Решение №19 от 19.02.2010 г. и отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Девин, приета с Решение № 23/27.02.2003 г., изменена и допълнена с Решение № 66/01.06.2004 г., Решение № 41/25.04.2006 г. и Решение №81/31.05.2007 г. Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 6 и Решение № 7 от 27.01.2011 г., Решение № 61 от 17.05.2011 г., Решение №117 от 18.06.2012 г., Решение № 193 от 26.09.2012г., Решение № 213 от 15.10.2013 г., Решение № 257 от 21.12.2013 г. (измененията влизат в сила от 01.01.2014 г.), Решение № 92 от 07.05.2014г., Решение № 186 от 24.10.2014г., Решение № 191 от 24.10.2014г. на Общински съвет – Девин.

 

Архив на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин - изтегли файл

Настоящата Наредба е приета с Решение № 11 от 27.02.2009 година, изменена с Решение №66 от 30.06.2009 г., допълнена с Решение №105 от16.10.2009 г., изменена с Решение №19 от 19.02.2010 г. и отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Девин, приета с Решение № 23/27.02.2003 г., изменена и допълнена с Решение № 66/01.06.2004 г., Решение № 41/25.04.2006 г. и Решение №81/31.05.2007 г. Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 6 и Решение № 7 от 27.01.2011 г., Решение № 61 от 17.05.2011 г., Решение №117 от 18.06.2012 г., Решение № 193 от 26.09.2012г., Решение № 213 от 15.10.2013 г., Решение № 257 от 21.12.2013 г. (измененията влизат в сила от 01.01.2014 г.), Решение № 92 от 07.05.2014г., на Общински съвет – Девин.

 

Архив  на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин - изтегли файл

Настоящата Наредба е приета с Решение № 11 от 27.02.2009 година, изменена с Решение №66 от 30.06.2009 г., допълнена с Решение №105 от 16.10.2009 г., изменена с Решение №19 от 19.02.2010 г. и отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Девин, приета с Решение № 23/27.02.2003 г., изменена и допълнена с Решение № 66/01.06.2004 г., Решение № 41/25.04.2006 г. и Решение №81/31.05.2007 г. Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 6 и Решение № 7 от 27.01.2011 г., Решение № 61 от 17.05.2011 г., Решение №117 от 18.06.2012 г., Решение № 193 от 26.09.2012г., Решение № 213 от 15.10.2013 г., Решение № 257 от 21.12.2013 г. (измененията влизат в сила от 01.01.2014 г.)

 

Архив на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин - изтегли файл

Настоящата Наредба е приета с Решение №11 от 27.02.2009 година, изменена с Решение №66 от 30.06.2009 г., допълнена с Решение №105 от 16.10.2009 г., изменена с Решение №19 от 19.02.2010 г. и отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Девин, приета с Решение № 23/27.02.2003 г., изменена и допълнена с Решение № 66/01.06.2004 г., Решение № 41/25.04.2006 г. и Решение №81/31.05.2007 г. и изменена и допълнена с Решение № 6 и Решение № 7 от 27.01.2011 г., изменена и допълнена с Решение № 61 от 17.05.2011 г., изменена и допълнена с Решение №117 от 18.06.2012 г., допълнена с Решение № 193 от 26.09.2012г., изменена и допълнена с Решение № 213 от 15.10.2013 г.

 

Архив на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин - изтегли файл

Настоящата Наредба е приета с Решение №11 от 27.02.2009 година, изменена с Решение №66 от 30.06.2009 г., допълнена с Решение №105 от 16.10.2009 г., изменена с Решение №19 от 19.02.2010 г. и отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Девин, приета с Решение № 23/27.02.2003 г., изменена и допълнена с Решение № 66/01.06.2004 г., Решение № 41/25.04.2006 г. и Решение №81/31.05.2007 г. и изменена и допълнена с Решение № 6 и Решение № 7 от 27.01.2011 г., изменена и допълнена с Решение № 61 от 17.05.2011 г., изменена и допълнена с Решение №117 от 18.06.2012г. , допълнена с Решение № 193 от 26.09.2012г.

Решение № 186 от 24.10.2014г., Решение № 191 от 24.10.2014г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер