Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Информация за плащания по обществени поръчки Плащания по договори за ОП, включително авансови Информация за извършено плащане по договорите за обществени поръчки, включително за авансови плащания. Дата на създаване 01.10.2015 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ
             
             
             
№ на договор Контрагент Предмет на договор Основание от договора Фактура Дата на извършено плащане Размер на плащане /в лв./
248/03.04.2015г. "Пирс-Д" ООД, гр.Пловдив "Възстановяване на подпорна стена зад училище "Христо Ботев" в кв.11 по ПУП на с.Лясково и "възстановяване на ПС на улица м/у о.т.156 и 161 в кв.18"-с.Лясково чл. 3 0000000248/03.04.2015 г. 02.09.2015г. 162037,61
527/23.12.2014г. "Родопа Трейс" ЕАД "Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на Община Девин за оперативни сезони 2014/2015 година и 2015/2016 година" чл. 3 0000000059/26.01.2015 г. 0000000089/15.06.2015 г. 02.09.2015 г. 02.09.2015 г.

5636.40  

33966.08

245/01.04.2015г. "Партрейд"ООД "Подпорна стена укрепваща ул. "Васил Левски" през о.т.1629, о.т. 1374, о.т. 98, кв. по ПУП на гр. Девин" чл. 3 0000000244/12.09.2015г.   0000000043/23.09.2015г. 25.09.2015г.   25.09.2015г.

18000.00 

270256.80

127/17.04.2014г. "Чечосан" ЕООД "Доставка на строителни материали за нуждите на Община Девин за периода 2014 г. - 2015 г.по приложена спецификация" чл. 4 0000002423/31.01.2015г.   0000002549/16.04.2015г.   0000000301/17.04.2015г.   0000002485/31.03.2015г.   0000002529/31.03.2015г. 0000002347/12.12.2014г. 0000002306/28.11.2014г. 0000002303/28.11.2014г. 0000001977/30.08.2014г. 17.09.2015г. 104.30 2076.48   1435.22 124.22 279.32   276.90 139.18 435.95   2335.76
508/11.12.2014г. ДЗЗД "Интегриран план Девин", гр.София "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр.Девин" чл.15 0000000003/03.08.2015г. 04.09.2015г. 20 966,40
             
             
             
             
  Изготвил:      Павлина Сириджанова        
             
  Съгласувал:      Надежда Ризова        
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер