Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Информация за плащания по обществени поръчки Плащания по договори за ОП, включително авансови Информация за извършено плащане по договорите за обществени поръчки, включително за авансови плащания. Дата на създаване 17.12.2015 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ
             
             
№ на договор Контрагент Предмет на договор Основание от договора Фактура Дата на извършено плащане Размер на плащане /в лв./
611/12.10.2015г. "Родопа Трейс" ЕАД "Основен ремонт на път IV - 19776 на път Тешел - Триград - Кестен                     Основен ремонт на път SML III - 866 Михалково - Кричим - Осиково       Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на гр. Девин и кв. Настан" чл. 4 0000000128/12.11.2015г. 20.11.2015г. 64591,25
498/25.09.2015г. "Еластрой" ООД "Инженеринг при изпълнение на основен ремонт на сградите на кметства в с. Триград, с. Жребово, с.Брезе, с.Лясково, с.Осиково и обществена тоалетна в с. Лясково" чл. 4 0000000235/16.11.2015г.      19.11.2015г. 6 977,71
497/25.09.2015г. Арт Билд 2009 ЕООД "Реконструкция на покрито бетоново дере по ул. "Лиляна Димитрова", кв. 121 Настан" чл. 4 0000010008/09.11.2015г. 19.11.2015г. 8 740,00
             
  Изготвил:      Павлина Сириджанова        
             
  Съгласувал:      Надежда Ризова        
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер