Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Правилници Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, изм. и доп. с Решение № 96 от 27.06.2016 г., по Протокол № 8
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 23 Февруари 2016г. 11:50ч.
 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИСЪВЕТ – ДЕВИН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОТВОРИ

 


 

В сила от датата на приемането.

 

Решение № 5 от 26.11.2015 г. на Общински съвет – Девин, по Протокол № 3, изм. с Решение № 6 от 28.01.2016 г., по Протокол № 1, изм. и доп. с Решение № 96 от 27.06.2016 г., по Протокол № 8.

 

 

 

 

/АРХИВ/  ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИСЪВЕТ – ДЕВИН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОТВОРИ


Приет с Решение № 5 от 26.11.2015 г. на Общински съвет – Девин, по Протокол № 3.

Изм. с Решение № 6 от 28.01.2016 г., по Протокол № 1.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер