Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Информация за гаранциии по договори за обществени поръчки Гаранции за участие Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие. Дата на създаване 17.03.2016 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 17 Март 2016г. 16:33ч.
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на
гаранциите за участие
           
Номер по ред Контрагент предмет стойност на гаранцията основание чл.62 ал1 ЗОП т.1 ,т2 дата на освобождаване
1 ВИДЕНИЦА-2004 гаранция за участие 12000,00 ЧЛ. 62, АЛ. 1, Т.2 ЗОП 18.02.2016 г.
2 ЕЛАСТРОЙ ООД гаранция за участие 600,00 чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП 01.10.2015 г.
3 РОДОПА ТРЕЙС ЕАД гаранция за участие 2800,00 чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП 09.09.2015 г.
4 АРТ БИЛД 2009 ЕООД гаранция за участие 150,00 чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП 30.09.2015 г.
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер