Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Информация за гаранциии по договори за обществени поръчки Гаранции за изпълнение Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на обществени поръчки. Дата на създаване 17.03.2016 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 17 Март 2016г. 16:42ч.

 

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на
гаранциите за изпълнение
           
Номер по ред Контрагент предмет стойност на гаранцията основание чл.62 ал1 ЗОП т.1 ,т1 дата на освобождаване
1 "Виденица-2004"ЕООД гаранция за изпълнение 3650.88 чл. 13, ал. 7 от договор № Д-475/18.09.2015г. 18.2.2016
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер