Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

На 29 февруари 2016 г. приключи предоставянето на услугата „Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Услугата се предоставяше от 1 юни 2015 г. в рамките на девет месеца в домашна среда. Персоналът, предоставящ социалната услуга включваше 25 лични асистента, а нейните потребители бяха също 25 от населените места - гр. Девин, кв. Настан, с.Гьоврен, с.Брезе и с.Осиково. Освен социалната услуга, от 1 февруари 2016 г. 23 потребителя ползваха и здравни услуги по проекта. Същите им бяха предоставяни от наетите по проекта четири медицински специалиста. Потребителите бахо удовлетворени от този нов вид предоставяна им услуга в домовете.

През месец февруари наетите по проекта лични асистенти участваха в групова супервизия, проведена им от служители от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Девин. По време на супервизията те споделиха пред цялата група своя опит, проблеми и нагласи.

След приключване предоставянето на услугата „Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа” на 29.02.2016 г. потребителите и личните асистенти ще имат възможност да кандидатстват в община Девин за предоставяне на социални и здравни услуги, както и психологическа подкрепа по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер