Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Девин насрочени на 21, 22, 23 и 24 март 2016 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

 

ПК: „Здравеопазване и социална политика. Екология.” („ЗСПЕ”)

 ЗАСЕДАНИЕ: 21.03.2016 г. /понеделник/ от 16:00 часа

 

 

ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” („ОМДСТК”)

 ЗАСЕДАНИЕ: 22.03.2016 г. /вторник/ от 16:00 часа

 

 

 

ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ: 23.03.2016 г. /сряда/ от 16:00 часа

 

ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ: 24.03.2016 г. /четвъртък/ от 16:00 часа

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер