Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Информация за плащания по обществени поръчки Плащания по договори за ОП, включително авансови Информация за извършено плащане по договорите за обществени поръчки, включително за авансови плащания. Дата на създаване 28.03.2016 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 28 Март 2016г. 15:17ч.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
             
             
№ на договор Контрагент Предмет на договор Основание от договора Фактура Дата на извършено плащане Размер на плащане /в лв./
504/10.12.2014г. ЕТ"Велин Маринов-Равел" "Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Девин за оперативни сезони 2014/2015 г. и 2015/2016г." чл.4 0000000216/21.01.2016г. 05.02.2016г. 11700,00
59/26.01.2010г. "Астон Сервиз" ООД "Сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на твърди битови отпадъци в депа за битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Девин" чл.9 0000009216/30.09.2011г. 10.02.2016г. 10000,00
127/17.04.2014г. "Чечосан" ЕООД "Доставка на строителни материали за нуждите на Община Девин за периода 2014 г. - 2015 г.по приложена спецификация" чл. 4 0000003529/12.02.2016г. 15.02.2016г. 58,08
             
             
             
             
  Изготвил:      Павлина Сириджанова        
             
  Съгласувал:      Надежда Ризова        
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер