Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Информация за плащания по обществени поръчки Плащания по договори за ОП, включително авансови Информация за извършено плащане по договорите за обществени поръчки, включително за авансови плащания за месец октомври 2015 г. Дата на създаване 28.03.2016 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 28 Март 2016г. 15:27ч.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ
             
             
             
№ на договор Контрагент Предмет на договор Основание от договора Фактура Дата на извършено плащане Размер на плащане /в лв./
526/23.12.2014г "Родопа Трейс" ЕАД "Снегопочистване и зимно поддържане на улиците в гр. Девин, кв. Настан и с. Лясково за оперативни сезони 2014/2015 годита и 2015/2016 година" чл.3 0000000062/26.01.2015г. 20.10.2015г. 5662,01
366/30.09.2014г. "Родопа Трейс" ЕАД "Ремонт на общинска и републиканска пътна мрежа на територията на община Девин" чл.3 0000000120/15.10.2015г. 28.10.2015г. 115559.30
585/11.10.2013г. "Родопа Трейс" ЕАД "Основен ремонт на път IV - 19776 на път Тешел - Триград - Кестен     чл. 3 0000000119/15.10.2015г.   28.10.2015г.     172289.80  
498/25.09.2015г. "Еластрой" ООД "Инженеринг при изпълнение на основен ремонт на сградите на кметства в с. Триград, с. Жребово, с.Брезе, с.Лясково, с.Осиково и обществена тоалетна в с. Лясково" чл. 4 0000000234/23.10.2015г.      23.10.2015г. 34 500,00
475/18.09.2015г. "Виденица - 2004" ЕООД "Изграждане на подпорна стена на път IV - 86842 при км. 11+100 за с. Осиково"/ със средства отпуснати от Междуведомствена комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет" чл. 2 0000001258/15.10.2015г.      20.10.2015г.   20.10.2015г. 66 417,52
349/10.09.2014г. "Кристех-84" ЕООД "СМР на обект "Туристическа пътека с места за почивка в поземлени имоти с идентификатори 20465.121.240, 20465.121.351, 20465.121.352, 20465.121.353 по Кадастралната карта на гр.Девин" чл.4 0000000199/27.04.2015г. 28.10.2015г. 9458,09
             
             
             
             
  Изготвил:      Павлина Сириджанова        
             
  Съгласувал:      Надежда Ризова        
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер