Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Информация за плащания по обществени поръчки Плащания по договори за ОП, включително авансови Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка с ДЗЗД "Интегриран план Девин" за 2015 г. Дата на създаване 31.03.2016 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 31 Март 2016г. 10:47ч.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ
             
             
             
             
№ на договор Контрагент Предмет на договор Основание от договора Фактура Дата на извършено плащане Размер на плащане /в лв./
508/11.12.2014г. ДЗЗД "Интегриран план Девин", гр.София "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр.Девин" чл.15 0000000002/15.05.2015г. 27.05.2015г. 9 630,00
508/11.12.2014г. ДЗЗД "Интегриран план Девин", гр.София "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр.Девин" чл.15 0000000003/03.08.2015г. 04.09.2015г. 8 986,00
508/11.12.2014г. ДЗЗД "Интегриран план Девин", гр.София "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр.Девин" чл.15 0000000004/13.11.2015г. 12.12.2015г. 8 986,00
508/11.12.2014г. ДЗЗД "Интегриран план Девин", гр.София "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр.Девин" чл.15 0000000004/13.11.2015г. 12.12.2015г. 20 966,00
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер