Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Девин насрочени на 14 и 15 април 2016 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

1. ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ: 14.04.2016 г. /четвъртък/ от 15:30 часа

2. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ: 15.04.2016 г. /петък/ от 16:00 часа

3. ПК: „Здравеопазване и социална политика. Екология.” („ЗСПЕ”)

ЗАСЕДАНИЕ: 14.04.2016 г. /четвъртък/ от 15:30 часа

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер