Начало ОБЯВЛЕНИЯ Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ Списък на правоимащите по ЗУПГМЖСВ за 2009 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Списък на правоимащите по ЗУПГМЖСВ за 2009 г. PDF Печат Е-поща

 

О Б Щ И Н А    Д Е В И Н

МЕСТНА КОМИСИЯ ПО чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ


Списък

 на имащите право на компенсация по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове за 2009 г.

№ по ред

Дата на разглеждане

Група по време- престояване

Име, презиме и фамилия на титуляра или сътитуляритеБрой спестовни числа

1

22.05.09 г.

2

Стефана Петрова Мирчева

122 322

2

22.05.09 г..

3

Тодор Кирилов Карадимов

101 443

3

22.05.09 г.

3

Яна Антонова Анчева

71 975

4

22.05.09 г.

3

Цветан Минков Иванов

56 047

5

22.05.09 г.

3

Роксана Николаева Кушлева

26 844

 

        Списъкът подлежи на обжалване пред кмета на община Девин по реда на Административнопроцесоалния кодекс в 14-дневен срок от съобщението за обявяването му в „Държавен вестник”.

                                                   Председател на Местната комисия /п/            

                                                                                                               /ЕЛКА СТАНЧЕВА/

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер