Начало ОБЯВЛЕНИЯ Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ Списък на правоимащите по ЗУПГМЖСВ за 2009 г.
Банер

Последни публикации

Списък на правоимащите по ЗУПГМЖСВ за 2009 г. PDF Печат Е-поща

 

О Б Щ И Н А    Д Е В И Н

МЕСТНА КОМИСИЯ ПО чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ


Списък

 на имащите право на компенсация по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове за 2009 г.

№ по ред

Дата на разглеждане

Група по време- престояване

Име, презиме и фамилия на титуляра или сътитуляритеБрой спестовни числа

1

22.05.09 г.

2

Стефана Петрова Мирчева

122 322

2

22.05.09 г..

3

Тодор Кирилов Карадимов

101 443

3

22.05.09 г.

3

Яна Антонова Анчева

71 975

4

22.05.09 г.

3

Цветан Минков Иванов

56 047

5

22.05.09 г.

3

Роксана Николаева Кушлева

26 844

 

        Списъкът подлежи на обжалване пред кмета на община Девин по реда на Административнопроцесоалния кодекс в 14-дневен срок от съобщението за обявяването му в „Държавен вестник”.

                                                   Председател на Местната комисия /п/            

                                                                                                               /ЕЛКА СТАНЧЕВА/

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер