Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Информация за плащания по обществени поръчки Плащания по договори за ОП, включително авансови Информация за извършено плащане по договорите за обществени поръчки, включително за авансови плащания. Дата на създаване 19.04.2016г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ
             
             
№ на договор Контрагент Предмет на договор Основание от договора Фактура Дата на извършено плащане Размер на плащане /в лв./
504/10.12.2014г. ЕТ"Велин Маринов-Равел" "Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Девин за оперативни сезони 2014/2015 г. и 2015/2016г." чл.4 0000000234/01.03.2016г. 11.03.2016г. 22702,30
527/23.12.2014г. "Родопа Трейс" ЕАД "Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на Община Девин за оперативни сезони 2014/2015 година и 2015/2016 година" чл. 3 0000000162/04.02.2016г. 11.03.2016г. 31878,00
307/29.03.2016г. ЕТ"Юлиян Танев-Анатол - ЮЛ-Транс" "Покупко продажба на МПС вид: лек автомобил - джип, марка "Опил" Модел: "Антара", рама № WFLLA63F780230061, цвят: черен металик за нуждите на Общинска администрация" чл. 2 0000000413/29.03.2016г. 31.03.2016г. 19900,00
681/11.12.2015г. "Кантри ауто" ООД "Доставка на машини за нуждите на Община Девин по проект "Закупуване на машини и съоръжения за извършване на дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на територии за обществено ползване" чл. 7 0000000357/07.03.2016г. 0000000356/07.03.2016г. 0000000355/07.03.2016г. 0000000352/07.03.2016г. 0000000351/07.03.2016г. 0000000350/07.03.2016г. 0000000349/07.03.2016г. 0000000345/07.03.2016г. 0000000346/07.03.2016г. 0000000348/07.03.2016г. 0000000344/07.03.2016г. 0000000347/07.03.2016г. 0000000353/07.03.2016г. 0000000377/07.03.2016г. 31.03.2016г. 15000.00 15000.00 3000.00 1560.00 63960.00 9900.00 9900.00 69840.00 69720.00 18000.00 79800.00 33900.00 39900.00 69360.00
             
  Изготвил:      Павлина Сириджанова        
             
  Съгласувал:      Надежда Ризова        
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер