Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Информация за гаранциии по договори за обществени поръчки Гаранции за изпълнение Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на обществени поръчки. Дата на създаване 21.04.2016 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на   
  гаранциите за изпълнение   
           
Номер по ред Контрагент предмет стойност на гаранцията основание чл.62 ал1 ЗОП т.1 ,т2 дата на освобождаване
1 РОДОПА ТРЕЙС ЕАД гаранция за изпълнение 2427,37 чл.10 18.01.2016 г.
    ОБЩО: 2427,37    
           
           
Номер по ред Контрагент предмет стойност на гаранцията основание чл.62 ал1 ЗОП т.1 ,т2 дата на освобождаване
1 ВАДИС ООД гаранция за изпълнение 1721,96 чл.7 (2) 02.02.2016 г.
2 ЕТ АНЖЕЛ-Г ГОРАН КАМЕНОВ гаранция за изпълнение 1000,00 чл.7 10.02.2016 г.
3 ВИДЕНИЦА 2004 ЕООД гаранция за изпълнение 3650,88 чл.13 (7) 18.02.2016 г.
    ОБЩО: 6372,84    
           
           
Номер по ред Контрагент предмет стойност на гаранцията основание чл.62 ал1 ЗОП т.1 ,т2 дата на освобождаване
1 АРТ БИЛД 2009 ЕООД гаранция за изпълнение 475,00 чл.10 29.03.2016 г.
    ОБЩО: 475,00    
           
           
  Изготвил:        
  ст.счетоводител/ М.Къртълова/      
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер