Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Информация за гаранциии по договори за обществени поръчки Гаранции за изпълнение Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на обществени поръчки. Дата на създаване 07.06.2016 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на
гаранциите за изпълнение
           
Номер по ред Контрагент предмет стойност на гаранцията основание чл.62 ал1 ЗОП т.1 ,т2 дата на освобождаване
1 ЕЛАСТРОЙ ООД гаранция за изпълнение 1800,00 чл.3 16.05.2016 г.
    ОБЩО: 1800,00    
           
           
  Изготвил:        
  ст.счетоводител/ М.Къртълова/      
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер