Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2016-02 Подпорни стени и мост Разяснение по чл. 189 от ЗОП за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Рехабилитация, реконструкция и изграждане на подпорни стени и мост на територията на Община Девин по две обособени позиции"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 09 Юни 2016г. 13:37ч.

Разяснение по чл. 189 от ЗОП за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: 

„Рехабилитация, реконструкция и изграждане на подпорни стени и мост на територията на Община Девин по две обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция № 1„Реконструкция и доизграждане на защитна укрепителна подпорна стена на улица в кв.26, между о.т. 136 и о.т. 166 в с.Триград, финансирана от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет”

 

Обособена позиция № 2Рехабилитация и изграждане на подпорна стена на ул.”Иглика”, обратно засипване и заскаляване на подпорна стена на ул.”Гордьо Войвода”, гр.Девин, кв.138 и рехабилитация на мост на път Стоманево при местността „Гашна.”

 

 

Разяснение - отвори;

 


 


 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
razqsnenie_podporni_steni_i_most.pdf
SHA-256 Хеш
05f3afd5eb6aa71daa88e8367182f9a3a1a544528ec2d1d87defb6a33678d497
Сериен номер:42ef829ca5f16573

Издадено:09.06.2016 13:34:28


tsr фаил - изтегли

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер