Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Информация за плащания по обществени поръчки Плащания по договори за ОП, включително авансови Информация за извършено плащане по договорите за обществени поръчки, включително за авансови плащания. Дата на създаване 14.06.2016г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 14 Юни 2016г. 14:51ч.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ
             
             
№ на договор Контрагент Предмет на договор Основание от договора Фактура Дата на извършено плащане Размер на плащане /в лв./
504/10.12.2014г. ЕТ"Велин Маринов-Равел" "Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Девин за оперативни сезони 2014/2015 г. и 2015/2016г." чл.4 0000000258/09.05.2016г. 16.05.2016г. 13829,80
245/01.04.2015г. "Партрейд"ООД "Подпорна стена укрепваща ул. "Васил Левски" през о.т.1629, о.т. 1374, о.т. 98, кв. по ПУП на гр. Девин" чл. 3 0000000060/23.12.2015г. 18.05.2016г. 279947,72
246/01.04.2015г. "Партрейд"ООД "Подпорна стена на ул. "Кокиче", кв.Саята, гр.Девин, между кв.49 и кв.53 по ПУП на гр.Девин, през о.т.591, о.т.592 о.т. 593" чл.3 0300000045/16.10.2015г.
0300000047/16.10.2015г.
25.02.2016г. 12000.00
136438.82
257/21.04.2015г. "Гравити Консултинг"ООД Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: "Подпорна стена на ул. "Кокиче", кв.Саята, гр.Девин, между кв.49 и кв.53 по ПУП на гр.Девин, през о.т.591, о.т.592 о.т. 593" чл.2 0000000067/10.02.2016г. 25.02.2016г. 2400,00
             
             
             
             
  Изготвил:      Павлина Сириджанова        
             
  Съгласувал:      Надежда Ризова        
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер