Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Беденски бани", сондаж № 4
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода

(съгласно чл.62а от Закона за водите)

 

 

ОБЕКТ:

 

СПА Комплекс с басейн в УПИ – ХХХ, кв.68 по ПУП на гр.Девин

 Цел на заявеното водовземане

 

Спорт и отдих

 Водно тяло /подземен воден

 обект/, в което се предвижда  водовземане

 

 

Находище „Беденски бани”, Община Девин, област Смолян

Системите или съоръженията, за водовземането

 

 

Сондаж № 4

 Местност,административно- териториална и териториална единица за съоръженията

 

 

ЕКАТТЕ

м.Беденски бани, община Девин,

 област Смолян

 

 

03112

 

Заявено водно количество    

Qпр.=0,19 л/с.

Годишно водно количество:

6042.4 куб.м год .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок на обявяване: 04.07.2016г. - 17.07.2016г.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се подават в 14-дневен срок в деловодството на Общинска администрация - Девин

 

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер