Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Информация за плащания по обществени поръчки Плащания по договори за ОП, включително авансови Информация за извършено плащане по договорите за обществени поръчки, включително за авансови плащания. Дата на създаване 29.07.2016г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ
             
             
№ на договор Контрагент Предмет на договор Основание от договора Фактура Дата на извършено плащане Размер на плащане /в лв./
47/25.01.2013г. "Архонт" ЕООД, гр.София Изготвяне на технически проекти за кандидатстване по Национална схема за зелени инвестиции на Националния Доверителен Екофонд за обекти: ОДЗ "Изворче", ОДЗ "Здравец" и Дом на културата чл.9 0000000152/28.01.2014г. 07.06.2016г. 30465.00
59/26.01.2010г. "Астон Сервиз" ООД "Сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на твърди битови отпадъци в депа за битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Девин" чл.9 0000009216/30.09.2011г. 02.06.2016г. 10 000.00
611/12.10.2015г. "Родопа Трейс" ЕАД "Основен ремонт на път IV - 19776 на път Тешел - Триград - Кестен                     Основен ремонт на път SML III - 866 Михалково - Кричим - Осиково       Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на гр. Девин и кв. Настан" чл. 4 0000000195/22.06.2016г. 24.06.2016г. 134050.00
321/14.04.2016г. "Иса-Инженеринг" ЕООД "Основен ремонт на централен площад в гр. Девин, кв. Настан, основен ремонт на ул. в с. Брезе, основен ремонт на ул. в кв. 14, с. Осиково, изграждане на тротоари по улици в населените места - с. Грохотно, с. Михалково и с. Селча, община Девин" чл. 3 0000001723/01.06.2016г. 01.06.2016г. 13231.22
75/06.02.2013г. "Плот Арх" ООД "Консултански услуги за кандидатстване за финансиране на проекти за ОДЗ "Здравец", ОДЗ "Изволче" и Дом на културата, гр. Девин"   0000000128/18.12.2013г.
0000000128/18.12.2013г.
30.04.2016г.
06.06.2016г.
10730.54
6766.00
             
             
  Изготвил:      Павлина Сириджанова        
             
  Съгласувал:      Надежда Ризова        
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер