Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за публично обявяване на започнала процедура по издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения от находище "Беденски бани", Шахтов кладенец.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

Община девин


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода

(съгласно чл.62а от Закона за водите)

 

ОБЕКТ:

Къща за гости с механа в УПИ І-509, кв.100, гр.Девин, община Девин, област Смолян

Цел на заявеното водовземане

Други цели

Водно тяло, в което се предвижда използването на водите.

Находище „Беденски бани”, община Девин, обл.Смолян разположено по уширение в долината на р.Широка лъка”, на десния и бряг и отстои на 11 км. югоизточно от гр.Девин.

Системи и съоръжения, за водовземането.

Шахтов кладенец

Местност, административно – териториална и териториална единица за съоръженията

EKATTE

Местност „Беденски бани” , Община Девин, област Смолян

30112

Заявено водно количество

Максимален годишен дебит:

Qгод. = 1 417куб.м/год.

Средно денонощен дебит:

Qср.= 0.04493 л/сек

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на Община Девин

 

Възражения срещу издаване на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се подават в 14 - дневен срок в деловодството на Общинска администрация - гр.Девин.


Срок на обявяване: 08.08.2016г. - 21.08.2016г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер