Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отстъпване право на строеж Община Девин обявява публичен оповестен конкурс с явно наддаване за отстъпване право на строеж в общински УПИ ХI, кв.155 по ПУП на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, с площ 240 кв.м.
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ОБЯВА

 

Община Девин обявява публичен оповестен конкурс с явно наддаване за отстъпване право на строеж в общински УПИ ХI, кв.155 по ПУП на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, с площ 240 кв.м., с кадастрален номер 20465.502.1495, съгласно АОС №2411/2015г. за изграждане на заведение за обществено хранене и офиси съгласно предвижданията на ПУП.

         Първоначална цена на отстъпеното право на строеж 6000лв. без ДДС.

Депозит за участие в конкурса 10 % от началната конкурсна ценаза ОПС, която да се внесе в касата на Общината до 16.00 часа на 29.08.2016 г.

Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната конкурсна цена.

Срок за закупуване на конкурсната документация от 12.08.2016г. до 16.00 часа на 29.08.2016г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11 с цена 30 лв.

Срок за извършване на оглед на имота от 12.08.2016г. до 16 часа на 29.08.2016г.

Предложения за участие в конкурса се приемат в деловодството на Общината от 12.08.2016 г. до 17.00 часа на 29.08.2016 г.

Дата за провеждане на конкурса на 30.08.2016 г. От 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин.

               

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер