Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН

Приета с решение №96 по протокол № 13 от 25.07.2008 г.

на Общински съвет Девин

/ ПРОЕКТ /

  • 1. В Глава първа се правят следните изменения и допълнения:
  1. Чл.2 се изменя и допълва така:

- „ т.3. се изменя със следния текст „ Химн на Община Девин”

- „ т.4. се изменя със следния текст „ Девиз на Община Девин”

- „ т.5. ( нова) със следния текст „ Ден на град Девин”

  • 2. В Глава втора се прави следното изменение и допълнение:
  1. Добавя се нов чл.16а със следния текст:

„ чл.16а. (1) Химн на Община Девин е песента „ Молитва за Девин” , по текст на Емил Енчев и музика на Асен Масларски”

(2) Химнът се изпълнява при вдигането на Знамето на Община Девин и при следните случаи:

       1. Официални празници и празника на град Девин.

       2. Чествания на годишнини от събития с важна роля в историята на община Девин.

       3. Връчване на награди в тържествена обстановка.

(3) При тържествено изпълнение на химна на град Девин гражданите са длъжни да го изслушат с уважение и ставане на крака.

 

Мотиви: Общинския съвет с решение № 96 от 25.07.2008 г. е приел Наредба за символиката и отличията на Община Девин във връзка с чл.16 от ЗМСМА. С Решение № 131 по протокол № 9 от 29.07.2016г. е утвърден Химн на Община Девин вследствие на което е нужна и промяна в горецитираната наредба.

 

Основание: чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Съгласно чл.7, ал.2 от Закона за нормативните актове, наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Съгласно разпоредбата на чл.10, ал.2 от ЗНА, обществени отношения, които спадат към област, за която има издаден нормативен акт, се уреждат с неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен. Поради това следва да се приемат промени в сега действащата наредба, а не да се приема изцяло нов такъв акт. Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Девин приета на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.16 от ЗМСМА следва да се публикува на интернет страницата на община Девин. Заинтересуваните лица имат право в 14- дневен срок да депозират в деловодството на Общински съвет Девин предложения и становища по Проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Девин.

 

 

РУСИ ЧАУШЕВ - Председател на Общински съвет

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер