Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Информация за плащания по обществени поръчки Плащания по договори за ОП, включително авансови Информация за извършено плащане по договорите за обществени поръчки, включително за авансови плащания. Дата на създаване 24.08.2016г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ
             
             
№ на договор Контрагент Предмет на договор Основание от договора Фактура Дата на извършено плащане Размер на плащане /в лв./
59/26.01.2010г. "Астон Сервиз" ООД "Сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на твърди битови отпадъци в депа за битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Девин" чл.9 0000009218/31.10.2011г. 22.07.2016г. 10000,00
321/14.04.2016г. Иса-Инженеринг ЕООД "Основен ремонт на централен площад в гр. Девин, кв. Настан, основен ремонт на ул. в с. Брезе, основен ремонт на ул. в кв. 14, с. Осиково, изграждане на тротоари по улици в населените места - с. Грохотно, с. Михалково и с. Селча, община Девин" чл.3 0000001733/22.07.2016г. 25.07.2016г. 52794,25
323/14.04.2016г. Иса-Инженеринг ЕООД "Изграждане на гробищен парк - гр. Девин;
Реконструкция на гробищен парк в с. Гьоврен;
Реконструкция на гробищен парк в с. Михалково;
Реконструкция на гробищен парк в с. Осиково;
Реконструкция на гробищен парк в с. Лясково"
чл.3 0000001732/22.07.2016г. 25.07.2016г. 12104,99
             
             
  Изготвил:      Павлина Сириджанова        
             
  Съгласувал:      Надежда Ризова        
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер