Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 


 

Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект

BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”

 

На 10 септември 2016 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин, ул. „Дружба” № 1, ще се проведе встъпителната пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05М9ОР001-2.004-0034-С001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Община Девин кани всички заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с целите, дейностите и търсените резултати от проекта, който е с обща стойност 271 712,00 лв. и продължителност 26 месеца. Основна цел на проекта е: „Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата на община Девин чрез инвестиции в ранното детско развитие”.

 

 

www.eufunds.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепана Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер