Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Събота, 10 Септември 2016г. 16:00ч.
     

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 


 

 

Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034

„Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”

 

Проектът BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” бе представен на 10 септември 2016 г. на пресконференция в Община Девин. Той се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Целта на услугите, които се предоставят чрез проекта, е да бъде оказана подкрепа на родителите в отглеждането на деца със специфични потребности, както и да бъдат стимулирани за по-голяма активност, с цел осигуряване на по-добра семейна среда. Целевата група на проекта са деца и родители от уязвими общности, както и деца с увреждания и техните семейства.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква повишаване на общото благосъстояние на децата, подобряване на училищната готовност, разширяване и устойчивост на услугите с интегриран характер в Община Девин, насочени към деца и семейства от рискови групи. Стойността на проекта е над 271 хил. лева, а продължителността му е 26 месеца.

snimka

„Настоящият проект има предистория. Той надгражда проект, финансиран от Световната банка в предишния програмен период, чрез който е оборудван Център за ранно детско развитие. Когато нещо се надгражда и продължава, означава, че то е качествено.“, подчерта по време на пресконференцията ръководителят на проекта Елка Станчева. Родителите ще имат възможност да получат комплексна подкрепа, изцяло свързана с грижите за малките деца, ще бъде осигурено и консултиране от специалисти, поясни още Елка Станчева. Съгласно условията на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от предвидените услуги ще се възползват най-малко 480 деца от целевата група.

В рамките на проекта са предвидени общо пет дейности във връзка с предоставяне на седем интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск. Първата от тях касае ранна интервенция на уврежданията за предотвратяване на изоставянето и институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждането им. Втората дейност от проекта е концентрирана върху осигуряване на подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище. Проектът предвижда още предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране за формиране на родителски умения у бъдещи и настоящи родители, при които са констатирани дефицити на връзката родител-дете. Ще бъде осигурено редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата, като услугата е и мобилна, когато е необходимо. Предвидени са и дейности за увеличаване на училищната готовността на децата и мотивацията им за равен старт.

За предоставяне на услугите ще бъде подбран персонал, включващ специалисти от различни сфери – социални работници, медицински специалисти, психолози, педагози и медиатори. Те ще работят в екипи и ще координират усилията си за посрещане на комплексните нужди на децата и семействата от целевите групи в община Девин. Работните места са обявени на интернет страницата на Община Девин – www.devin.bg, където периодично ще бъде публикувана актуална информация за реализацията на проекта.

Презентация от пресконференцията - изтегли;

 


www.eufunds.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепана Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер