Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 15 Септември 2016г. 15:44ч.
     

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 


 

Списък

на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „медиатор”

Дейност 3: Предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията" по проект BG05M9ОP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0034.С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 • ТАНЯ ВЕНЕЛИНОВА КАРАМФИЛОВА
 • АННА ТОДОРОВА АРХИПОВА
 • ВЕНЕТА МЛАДЕНОВА СОКОЛОВА
 • СТАНИМИРА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
 • ЕЛЕНА АСЕНОВА ЛЮНГОВА

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.09.2016 г. (петък) от 10.00 часа в стая № 10, ет. II на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1.

 

Председател на комисията:

/п/

Капка Бешева-Рахнева

Началник на отдел ЕФПТХД

Дата: 15.09.2016 г.          

 

 

 

Списък

на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „медиатор”

Дейност 3: Предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията" по проект BG05M9ОP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0034.С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

 

Председател на комисията:

/п/

Капка Бешева-Рахнева

Началник на отдел ЕФПТХД

 

Дата: 15.09.2016 г.          

Списък

на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „медиатор”

Дейност 5: Предоставяне на услуги „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детската градина” по проект BG05M9ОP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0034.С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 • ТАНЯ ВЕНЕЛИНОВА КАРАМФИЛОВА
 • КАТЯ ГЕОРГИЕВА КАРАИЛАНСКА - СЕДЯНКОВА
 • АННА ТОДОРОВА АРХИПОВА
 • ВЕНЕТА МЛАДЕНОВА СОКОЛОВА
 • ЕЛЕНА АСЕНОВА ЛЮНГОВА

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.09.2016 г. (петък) от 10.00 часа в стая № 10, ет. II на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1.

Председател на комисията:

/п/

Капка Бешева-Рахнева

Началник на отдел ЕФПТХД

Дата: 15.09.2016 г.          


Списък

на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „медиатор”

Дейност 5: Предоставяне на услуги „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детската градина” по проект BG05M9ОP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0034.С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Председател на комисията:

/п/

Капка Бешева-Рахнева

Началник на отдел ЕФПТХД

Дата: 15.09.2016 г.          


Списък

на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „медиатор”

Дейност 6: Предоставяне на услугата "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията" по проект BG05M9ОP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0034.С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 • АННА ТОДОРОВА АРХИПОВА
 • ЕЛЕНА АСЕНОВА ЛЮНГОВА
 • КОСТАДИНКА ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.09.2016 г. (петък) от 10.00 часа в стая № 10, ет. II на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1.

Председател на комисията:

/п/

Капка Бешева-Рахнева

Началник на отдел ЕФПТХД

Дата: 15.09.2016 г.          


Списък

на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „медиатор”

Дейност 6: Предоставяне на услугата "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията" по проект BG05M9ОP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0034.С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Председател на комисията:

/п/

Капка Бешева-Рахнева

Началник на отдел ЕФПТХД

Дата: 15.09.2016 г.          


Списък

на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник 1”

Дейност 5: Предоставяне на услуги „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детската градина” по проект BG05M9ОP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0034.С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 • МИГЛЕНА ХРИСТОВА ГЕБЕЛОВА

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.09.2016 г. (петък) от 10.00 часа в стая № 10, ет. II на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1.

Председател на комисията:

/п/

Капка Бешева-Рахнева

Началник на отдел ЕФПТХД

Дата: 15.09.2016 г.          


Списък

на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник 1”

Дейност 5: Предоставяне на услуги „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детската градина” по проект BG05M9ОP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0034.С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Председател на комисията:

/п/

Капка Бешева-Рахнева

Началник на отдел ЕФПТХД

Дата: 15.09.2016 г.          


Списък

на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник 2”

Дейност 5: Предоставяне на услуги „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детската градина” по проект BG05M9ОP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0034.С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 • ИМЕЛА МАРИНОВА ДАНАИЛОВА
 • СОФКА ЯСЕНОВА СЮЛЕМЕЗОВА

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.09.2016 г. (петък) от 10.00 часа в стая № 10, ет. II на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1.

Председател на комисията:

/п/

Капка Бешева-Рахнева

Началник на отдел ЕФПТХД

Дата: 15.09.2016 г.          


Списък

на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник 2”

Дейност 5: Предоставяне на услуги „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детската градина” по проект BG05M9ОP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0034.С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Председател на комисията:

/п/

Капка Бешева-Рахнева

Началник на отдел ЕФПТХД

Дата: 15.09.2016 г.          


Списък

на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „медицинска сестра”

Дейност 6: Предоставяне на услугата "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията" по проект BG05M9ОP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0034.С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 • КАТЯ ГЕОРГИЕВА КАРАИЛАНСКА - СЕДЯНКОВА
 • ЕЛЕНА АСЕНОВА ЛЮНГОВА
 • ВЕРА ТОДОРОВА БАШОВА
 • ТАНЯ ЖИВКОВА БОМБАШИРОВА

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.09.2016 г. (петък) от 10.00 часа в стая № 10, ет. II на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1.

Председател на комисията:

/п/

Капка Бешева-Рахнева

Началник на отдел ЕФПТХД

Дата: 15.09.2016 г.          


Списък

на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „медицинска сестра”

Дейност 6: Предоставяне на услугата "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията" по проект BG05M9ОP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0034.С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Председател на комисията:

/п/

Капка Бешева-Рахнева

Началник на отдел ЕФПТХД

Дата: 15.09.2016 г.          


Списък

на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „ръководител на общностен център”

Дейност 8: Управление и функциониране на услугите по проект BG05M9ОP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0034.С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 • РАДКА ИЛИЕВА ПИЩАЛОВА
 • СНЕЖАНА РУМЕНОВА РАДЕВА

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.09.2016 г. (петък) от 10.00 часа в стая № 10, ет. II на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1.

Председател на комисията:

/п/

Капка Бешева-Рахнева

Началник на отдел ЕФПТХД

Дата: 15.09.2016 г.          


Списък

на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „ръководител на общностен център”

Дейност 8: Управление и функциониране на услугите по проект BG05M9ОP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0034.С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Председател на комисията:

/п/

Капка Бешева-Рахнева

Началник на отдел ЕФПТХД

Дата: 15.09.2016 г.          


Списък

на допуснатите до интервю кандидати за длъжността шофьор

Дейност 8: Управление и функциониране на услугите по проект BG05M9ОP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0034.С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 • ЯСЕН ДЕМИРОВ БОШНАКОВ

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.09.2016 г. (петък) от 10.00 часа в стая № 10, ет. II на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1.

Председател на комисията:

/п/

Капка Бешева-Рахнева

Началник на отдел ЕФПТХД

Дата: 15.09.2016 г.          


Списък

на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността шофьор

Дейност 8: Управление и функциониране на услугите по проект BG05M9ОP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0034.С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Председател на комисията:

/п/

Капка Бешева-Рахнева

Началник на отдел ЕФПТХД

Дата: 15.09.2016 г.          

 

 


www.eufunds.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепана Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер